Jaroslav Vostatek

Jaroslav Vostatek

Funkce: Profesor Vysoké školy finanční a správní

Roku 1967 promoval v oborech finance a ekonomicko-matematické výpočty na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE), kde získal i tituly kandidát ekonomických věd, docent a profesor.

V letech 1984–1989 působil jako vedoucí sekce v Prognostickém ústavu ČSAV. Poté se stal náměstkem ministra Úřadu vlády ČSFR, vedoucím Katedry veřejných financí VŠE a náměstkem ministra Federálního ministerstva hospodářství.

Vykonával též posty generálního tajemníka České asociace pojišťoven, poradce generálního ředitele České pojišťovny nebo předsedy představenstva a generálního ředitele Wüstenrot, životní pojišťovny.

V současnosti je profesorem na Vysoké škole finanční a správní.