JUDr. Lucián Besterci, PhD.

Lucián Besterci

Funkce: Ředitel právního oddělení, Kooperativa poisťovna, a. s., Ředitel společnosti, ASIROM

Head of Liability Insurance Department KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

JUDr. Lucián Besterci, PhD. ukončil studium v roce 2000 na Právnické fakultě Univerzity P.J. Šafárika v Košicích, získal diplom magistra práv. V roce 2001 získal diplom dokrota práv. V roce 2006 ukončil externí formu doktorandského studia na Fakultě managementu Univerzity Komenského v Bratislavě, byl mu udělen titul PhD.

V letech 2000 až 2002 pracoval na Ministerstvu financí Slovenské republiky v Sekci finančního trhu, Odbor kapitálového trhu a pojišťovnictví. Od 2002 do 2004 pracoval v UNIQA poisťovně, a.s. Bratislava. Od 2005 do 2008 působil v poisťovně Koperativa v Bratislavě. Od roku 2008 až 2011 pracoval v AXA pojišťovně a.s. v Brně na pozici technického ředitele pro ČR a SR.

Od roku 2011 do současnosti pracuje jako Ředitel právního oddělení ve slovenské Kooperativě a zároveň jako Ředitel společnosti ASIROM - VIG.

LinkedIn profil