Ondřej Kovařík

Ondřej Kovařík

Funkce: Europoslanec (nestraník za ANO)

Do Evropského parlamentu kandidoval jako nestraník za ANO ze šestého místa kandidátky. Vystudoval mezinárodní obchod a mezinárodní studia a diplomacii na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké škole ekonomické v Praze.

Později absolvoval mezinárodní program v oblasti managementu veřejné správy, regionálního rozvoje a programů EU na prestižní škole École nationale d'administration (ENA) ve Štrasburku a v Paříži.

V letech 2003–2010 působil na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze v sekci ekonomických vztahů a na ZÚ v Ottawě, kde řídil úsek ekonomické diplomacie.

V letech 2007 - 2009 se pro Úřad vlády věnoval předsednictví ČR v EU, kde se zabýval oblastí bezpečnosti, dopravy a koordinace s rezorty.

Od roku 2010 na Ministerstvu obrany ČR řídil kancelář 1. náměstka ministra obrany ČR a později zastupoval ČR při Evropské obranné agentuře.

Od října 2015 působil jako hlavní poradce poslanecké delegace hnutí ANO 2011 v Evropském parlamentu a jako asistent europoslankyně Dity Charanzové.

Je předsedou Pracovní skupiny EU pro malé a střední podniky.

Působí v parlamentních výborech:

  • Hospodářský a měnový výbor (ECON)
  • Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) – jako náhradník
  • Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) – jako náhradník

Působí v delegacích:

  • Delegace pro vztahy s Kanadou (D-CA);
  • Delegace pro severní spolupráci a pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru (D-EEA) – jako náhradník

Související články