Ing. Petr Procházka

Petr Procházka

Funkce: Ředitel Úseku pojištění osob v pojišťovně Kooperativa

Petr Procházka (*1970) působí v pojišťovnictví již od roku 1994, kdy nastoupil do Živnostenské pojišťovny a podílel se na získání licence pro životní a úrazové pojištění, ředitelem Úseku pojištění osob byl jmenován v roce 2000.

V roce 2007 byl jmenován ředitelem Úseku řízení produktů a zodpovídal za celé produktové portfolio PČS, produktovou metodiku, pojistnou matematiku a rozvoj interních a externích obchodních aplikací.

Na začátku roku 2019, po sloučení PČS s pojišťovnou Kooperativa, se stal ředitelem Úseku vývoje a řízení produktu FLEXI a bankopojištění v pojišťovně Kooperativa. Na této pozici byl zodpovědný za rozvoj životního a úrazového pojištění a produktů nabízených jak externími partnery, interní obchodní službou, tak v obchodní síti České spořitelny.

Aktuálně Petr působí jako ředitel Úseku pojištění osob.

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, kde studoval nejprve na národohospodářské fakultě a posléze se věnoval postgraduálnímu studiu na téma aktuální problémy v pojišťovnictví.

Aktuálním problémům v pojišťovnictví zůstal věrný, sleduje vývoj na trhu pojišťovnictví a aktivně se k němu vyjadřuje. Je dlouhodobě členem sekce pojištění osob České asociace pojišťoven.

Petr Procházka je ženatý a má tři děti. K jeho zálibám patří především sport, zajímá se také o film a hudbu.

LinkedIn profil