Václav Křivohlávek

Václav Křivohlávek

Funkce: Osobnost pojistného trhu

Absolvent strojní fakulty Vysoké školy strojní a textilní v Liberci. Po absolvování studia v roce 1967 pracoval dvacet let ve výzkumu, absolvoval postgraduální kurz automatizace a regulace, získal vědecko-technickou atestaci a vědeckou hodnost kandidáta technických věd.

Po tříletém působení na Ministerstvu průmyslu v pozici odborného referenta, následně ředitele odboru pracoval krátce na Federálním ministerstvu financí a od roku 1993 na Ministerstvu financí České republiky v pozici ředitele odboru, který byl pověřen výkonem státního dozoru v pojišťovnictví a od roku 1994 také dozoru v penzijním připojištění. V této funkci pracoval až do roku 2005.

Pojišťovnictví se aktivně věnoval od roku 1993 nejen v České republice, ale následně i působením ve výborech EU a v rámci mezinárodní asociace pojišťovacích dozorů. Se svými spolupracovníky a s podporou EU vyjádřenou několikaletou přítomností rezidenta – špičkového pracovníka německého dozorového orgánu BAFIN postupně vytvořil v rámci Ministerstva financí Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění, v jehož působnosti byl nejen výkon státního dozoru, ale také tvorba zákonů a prováděcích vyhlášek k těmto zákonům.

Působil jako člen vědeckých rad vysokých škol, jako zástupce státu v představenstvech akciových společností. Je čestným členem akademické obce Technické univerzity v Liberci V současné době je nadále vysokoškolským pedagogem a zástupcem vedoucího katedry financí Vysoké školy finanční a správní v Praze a členem redakčního kruhu pojistně technického bulletinu Pojistné rozpravy. jako pedagog vysokých škol. Trvale je  od roku 1993 aktivním expertem pojistného trhu, spolupracujícím nejen s asociacemi, ale také s pojišťovnami a dalšími organizacemi tohoto trhu.

Volný čas, který si téměř vždy umí najít, věnuje osobním kontaktům s přáteli, svým vnoučatům, zejména tomu nejmladšímu vnoučkovi Vašíkovi po dědečkovi a horám. Právě díky provozované náročné vysokohorské turistice, ale i díky toulkám po nejrůznějších horách tuzemských si „dobíjí baterky“, aby mohl i ve svém věku ve zdraví zvládat tak široké spektrum svých aktivit.