Počet pojistných matematiků v ČR stagnuje


			Počet pojistných matematiků v ČR stagnuje
23.7.2019 Spektrum

„Stejně jako mnoho jiných úzce specializovaných profesí s přírodovědným nebo technickým zaměřením, čelíme i my v dnešní době řadě výzev: výrazně rostoucí poptávce po odbornících ze strany průmyslu, silné konkurenci ostatních oborů nebo rychle se měnícím nárokům na vzdělání a dovednosti. Sté narozeniny České společnosti aktuárů (ČSpA) nám nabízejí jedinečnou příležitost rozšířit povědomí o naší profesi a přilákat k práci v oboru a ke studiu více zájemců." V článku Jana Švába, který vyšel v odborném časopise Pojistný obzor, se dozvíte více.    


Pojistný obzor je k přečtení ZDE


Aktuáři jsou odborníci, kteří používají svých dovedností a znalostí matematiky, informatiky, ekonomie, financí a podnikání k měření a řízení rizik a nejistot, zejména pak v kontextu pojišťoven, zajišťoven a penzijních fondů. Aktuáři jsou pro ně naprosto nezbytní jako zaměstnanci nebo poradci. V poslední době ale nalézají rozsáhlé uplatnění i v jiných finančních a nefinančních institucích a firmách – ve všech oblastech řízení podnikových rizik, v datově analytických týmech, ale i v nejvyšších patrech řízení podniků. Aktuáři přispívají k řízení investic a aktiv, sestavují strategické analýzy a podílejí se na celé řadě dalších činností, jako je zkoumání chování klientů nebo distribučních kanálů apod.

I přes rozšiřující se působnost aktuárů stále platí, že se členové ČSpA, stejně jako ti v jiných zemích, dobrovolně podřizují etickému kodexu, standardům aktuárské praxe a disciplinárnímu řízení, což mj. znamená, že i po získání certifikátu ČSpA za svým členem stojí, protože dbá na přijatá pravidla a na své další vzdělávání, které je povinné. To vnímáme jako rozdíl oproti mnoha jiným certifikacím.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Geniální myšlenka ministryně Schillerové!


Je dost pojistných matematiků[1]?

Poptávka po pojistných matematicích roste: na jedné straně za to mohou jejich dovednosti a rozšiřující se možnosti uplatnění, na druhé straně průběžně navyšovaná regulace našeho odvětví a očekávaný nástup IFRS 17; naproti tomu počet pojistných matematiků se u nás nenavyšuje dostatečně rychle, aby se poptávka naplnila. Aktuální studenti vysokých škol patří ke slabším populačním ročníkům a zároveň se zajímají spíše o humanitní než technické obory. Navíc jsme si v ČSpA vědomi toho, že nabízíme prakticky jediný způsob certifikace pojistných matematiků (byť teoreticky to tak není), což dále komplikuje získání certifikátu. Naši členové se díky kvalitám svým a našeho vzdělávání uplatňují v zahraničí a naopak u nás nacházejí uplatnění kolegové ze Slovenska a v menší míře i z dalších zemí.

Graf 1 Vývoj počtu certifikovaných pojistných matematiků

Za posledních 10 let se počet pojistných matematiků v Evropě zvýšil o zhruba 7000, tj. o 40 %, na 25 500. Z toho zhruba třetinu tvoří pojistní matematici britského spolku Institute and Faculty of Actuaries. Ti se z poloviny postarali o 10letý nárůst. Z dalších velkých zástupců se dvaceti procentům blíží německá Die Deutsche Aktuarvereinigung – a i ta se postarala o významnou část celkového nárůstu, o 30 %. Poslední velký a dynamicky rostoucí spolek představuje Institut des Actuaires (Francie), který reprezentuje 10 % evropských aktuárů. Ponecháme-li stranou tyto velké společnosti, zbytek Evropy se za 10 let „zvětšil“ o 658 aktuárů (8% růst).

Pokud se podíváme na střední Evropu a ponecháme stranou Německo a Švýcarsko, z grafu 1 uvidíme, že jak Rakousko, tak Polsko rostou výrazně dynamičtěji než ČR. Všimněte si stagnace v posledních třech letech u nás. ČSpA má aktuálně 300 členů, z toho 107 s certifikátem[2]. I když za poslední tři roky přibylo 33 členů, pouze tři z toho byli certifikovaní.  


Mohlo by vás zajímat: Pětina dětí umírá kvůli podvýživě matky!


Strategie ČSpA k navýšení počtu aktuárů

Od roku 2017 máme novou grafickou identitu, včetně loga, a nový web společnosti (www.actuaria.cz); prezentujeme se na Facebooku i LinkedInu. Požadavkem bylo, abychom byli jak atraktivní pro zájemce o to, stát se pojistným matematikem, tak seriózní v rámci světa finančních institucí. V červnu 2019 jsme spustili webové stránky o naší profesi obecně (www.pojistnamatematika.cz). Cílem je posílit povědomí o pojistných matematicích jakožto náročné, zajímavé, odpovědné a vysoce hodnocené profesi a dosáhnout zvýšení zájmu:

  • absolventů přírodovědných oborů o pojistnou matematiku,
  • studentů matematických oborů vysokých škol o profesi,
  • středoškolských studentů o studijní obory spojené s pojistnou matematikou.

Návštěvník tohoto webu se dozví, co je to pojistná matematika a jak se pojistným matematikem stát. Uvidí ukázky „skutečných“ pojistných matematiků, tedy jejich medailonky, které ukážou rozmanitost oboru i další uplatnění. Pokud si zájemce tento obor zvolí, může se rovnou podívat na prezentaci partnerských škol pro své snazší rozhodování, jakou školu si vybrat ke studiu a jak doplňkově dosáhnout pokrytí našich požadavků na vzdělání. Pro absolventy i téměř absolventy se zde bude nacházet inzerce zaměstnavatelů, kteří zde mohou prezentovat sebe i konkrétní volné pozice založené na pojistněmatematické kvalifikaci. V neposlední řadě bude k dispozici kalendář akcí.

Rádi bychom rozvinuli i další propagaci, která je dnes standardní, jako je videoprezentace. Chceme také podpořit doktorandské studium pojistné matematiky, s cílem nemít jen další nové pojistné matematiky, ale zajistit i dostatek pedagogů pro jejich vzdělávání.


Mohlo by vás zajímat: Jak pojistit majetek proti letním rizikům? Pozor na slovíčka i nízké limity


Vzdělávání

Usilujeme o širší a transparentnější možnost certifikace. Ve světě je za pojistného matematika považován ten, kdo splní požadavky na základní vzdělávání a úvodní praxi a dále se celoživotně vzdělává. Úvodní požadavky na vzdělání jsou shrnuty v tzv. „core sylabu“, jednotném pro celou Evropu.

Porevoluční obnova ČSpA je úzce spjata s výukou oboru na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK). Tato spolupráce je dodnes strategická a je potřeba ji udržovat a rozvíjet. MFF UK poskytuje svou výukou téměř 100% pokrytí core sylabu, a tak je to „nejjednodušší cesta“ k jeho naplnění.

Možnosti získání základního i celoživotního vzdělávání je ale stejně tak nutné rozšířit na další vysoké školy. Je to úkol pro ČSpA i pro každou z vysokých škol. Naším cílem je zmapovat to, jak daná škola pokrývá core sylabus. Tím dáme zpětnou vazbu jednak škole samotné, jak do budoucna výuku vylepšovat, a jednak jejím studentům, aby věděli, co jim ještě chybí. Úkolem ČSpA je pak nalézt a zprostředkovat cestu k doplnění chybějícího vzdělání, např. na MFF UK nebo samostudiem a zkouškami organizovanými ČSpA.

Svět okolo nás se velmi mění a zůstat v kontaktu s posledním vývojem je povinností každého našeho (certifikovaného) člena. Za tímto účelem organizujeme celoživotní vzdělávání. I zde chystáme reformu.


Mohlo by vás zajímat: Němci nedůvěřují ochraně dat v pojišťovnách


CERA

Výše uvádíme informace o stávající certifikaci, nicméně ČSpA by ráda v rámci ČR umožnila nadstavbovou certifikaci pojistných matematiků v oblasti řízení rizik. Jde o tzv. „titul CERA“ (Certified Enterprise Risk Actuary), který je celosvětově uznatelný. Aktuárské společnosti založily organizaci CERA Global, jež má nejpřísnější a nejmodernější kurikulum. To je založeno na pojistněmatematické vědě, s důrazem na řízení podnikových rizik (ERM) a profesionalitu. S využitím společné osnovy a cílů učení bude mít každá pojistněmatematická asociace svou vlastní cestu k CERA, která bude podrobně popsána na jejích internetových stránkách. Na celém světě najdeme okolo 20 asociací z obdobně velkých zemí, např. Rakousko, Nizozemsko nebo Dánsko. Nechybí ani velké země, jako jsou USA, Spojené království, Kanada a Německo. Certifikace je doslova celosvětová a certifikované kolegy nalezneme také v Austrálii, Indii či Izraeli.

Závěr

V letošním roce si připomínáme 100. výročí založení Spolku československých pojistných techniků. O historii spolku, zejména té do roku 1948, jste se mohli dočíst v Pojistném obzoru č. 1/2019. ČSpA byla obnovena v roce 1992, s prvním předsedou Jaroslavem Dostalem a s prof. Mandlem, který byl oceněn prezidentem ČR medailí Za zásluhy o stát v oblasti vědy. Profese pojistných matematiků u nás proto může stavět na více než stoleté zkušenosti, mezinárodních vazbách a hlavně na velmi kvalitních pojistných matematicích, a to i v mezinárodním měřítku.


Pojistný obzor je k přečtení ZDE


 Jan Šváb
předseda České společnosti aktuárů


ČSpA byla ustavena v roce 1992 jako pokračovatel činnosti Spolku československých pojistných techniků, založeného 27. února 1919. ČSpA představuje dobrovolný svazek aktuárů a jiných odborníků zajímajících se o odvětví pojistné matematiky. Usiluje o další rozvoj této vědy, její popularizaci i o uplatnění oborových vědecko-výzkumných výsledků v praxi. Současně spolupracuje s dalšími, zejména zahraničními, pojistněmatematickými institucemi. Zastupuje české aktuárství v Mezinárodní aktuárské asociaci a v Evropské aktuárské asociaci, jejichž standardy a doporučení uvádí v platnost. Podporuje sdílení odborných informací mezi svými členy a zaručuje se za odbornou způsobilost těch členů ČSpA, jimž vydá příslušné osvědčení.


[1] V tomto článku uvažujeme jen počet certifikovaných aktuárů, není-li řečeno jinak.

[2] Certifikovaný člen, tzv. „fully qualified member“, je jediný druh mezinárodně uznávané aktuárské kvalifikace.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články