Revize Solventnosti II standardního modelu 2018


			Revize Solventnosti II standardního modelu 2018
29.1.2019 Spektrum

Nový regulatorní režim pro evropský pojišťovací trh, který vstoupil v platnost na začátku roku 2016 a měl zajistit jednotný, konzistentní přístup ke kapitálovým požadavkům a řízení rizik napříč všemi zeměmi EU, čeká ke konci roku první revize. Direktiva Solventnost II přímo definuje provedení dvou revizí standardního modelu, a to ke konci roku 2018 a v roce 2020.

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.