Seminář: Zákon o obchodních korporacích a pojištění


			Seminář: Zákon o obchodních korporacích a pojištění
28.1.2014 Spektrum

SEMINÁŘ:

Zákon o obchodních korporacích a pojištění

Den a čas konání:

26. 2. 2014

půldenní seminář 
Místo konání:  PRAHA,  Kongresové centrum, Těšnov 5, Praha 1

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou postavení členů orgánů obchodních společností. Zejména se budeme zabývat jejich vztahem k vlastníkům společnosti, jejich právům a povinnostem a předpokladům k náhradě újmy. Dále se budeme věnovat možnostem, jak riziko plynoucí z povinnosti nahradit škodu eliminovat prostřednictvím pojištění. Další neméně významné téma, které bude obsahem semináře, je problematika odměn a benefitů (včetně nákladů na pojištění placeného obchodní společností) pro členy orgánů a jejich zdanění. 

Obsah semináře: 

 • Vztah zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku 
 • Povinnost k náhradě újmy členů orgánů obchodních společností podle 
  nové právní úpravy 
 • Pravidla odměňování pro členy orgánů a daňové aspekty odměn a 
  benefitů 
 • Pojištění odpovědnosti pro členy orgánů obchodních společností 
 • Závěr 

cena: 1.750,- Kč + DPH 

Slevy:

 • pro čtenáře oPojištění sleva ve výši 10 % přihláška zde  (registrace není nutná) 
 • při účasti tří a více účastníků z jedné společnosti se poskytuje sleva ve výši 10% 

Přihlášky na seminář lze podat prostřednictvím formuláře zde , nebo přímo na stránkách JJMC , případně zasláním vyplněné přihlášky(ke stažení zde), na adresu sberesova@jjmc.cz

 

Pořadatel JJMC, s.r.o., Těšnov 5, Praha 1

Zdroj: JJMC

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.