Sloupek Kateřiny Lhotské: Zelené šílenství


			Sloupek Kateřiny Lhotské: Zelené šílenství

Trochu stranou zájmu hlavních sdělovacích prostředků zůstaly dvě poměrně zásadní informace o dalších chystaných opatřeních majících za cíl ještě více sešněrovat už tak řádně sešněrované podnikatelské prostředí ve finančním sektoru. Tentokrát jde o „zelenou“ problematiku.

Pojednávají o tom tyto články: Banky přispívají k ničení planety. Jejich majitelé na to doplatí a Zelené banky radostných zítřků. V prvním z obou je poněkud zjednodušenou formou popsáno, že si státy odsouhlasily „zakázat“ bankám financovat těžbu fosilních paliv. Upeklo se to na onom „slavném“ klimatickém summitu, kde se odhlasovalo mimo jiné i to, o kolik stupňů se bude naše planeta oteplovat (v čemž někteří zapřisáhlí škarohlídi spatřují snahu o „poroučením větru a dešti“).

Nešlo sice o nějaké restriktivní opatření, ale spíše o apel s tím, že banky „samotné pochopí“, jak záslužné je od financování těžby fosilních paliv ustoupit. Což už některé dokonce udělaly vykřikujíce přitom oblíbené floskule o „sociálně udržitelných projektech“ a „projektech udržitelných z hlediska životního prostředí“.

Myšlenkovou perlou zmiňovaného článku je pak úvaha, že ustoupení od financování těžby fosilních paliv má být výhodné i pro samotné banky. Velká většina z nich totiž má ve své skupině i pojišťovny a ty prý potom nebudou muset vynakládat takové prostředky na pojistná plnění související se změnou klimatu. Tento článek vyšel 2. dubna, takže nešlo o aprílový žert, jak by leckoho napadlo.


Mohlo by vás zajímat: USF a VŠFS startují nový vzdělávací projekt. O co jde?


Ani druhý článek není apríl. Vyšel totiž už 9. března. Informuje o tom, že „Expertní skupina EU pro udržitelné finance“ vydala dokument, jehož aplikace by mohla změnit podobu celého finančního světa. Jednotlivé investice mají být totiž rozděleny na ty „správné“, zaměřené na životní prostředí a sociální oblast, které obdrží „zelený certifikát“ a na ty ostatní (že by „nesprávné“?), které žádný takový certifikát nedostanou. U těch druhých pak bude zapovězeno bankám, pojišťovnám a penzijní fondům, aby je využívaly jako finanční instrumenty.

Kdo a jak bude tyto „zelené certifikáty“ přidělovat není úplně jasné. Nicméně je zřejmé, že jejich prostřednictvím budou realizovány politické cíle, a stanou se tak nástrojem boje za „radostné zítřky“. Jednotlivé projekty budou uměle „ozeleňovány“ tak, aby jednodušeji získaly investory. To budou mít nejspíš na starosti nějací „zelení konzultanti“, nebo „udržitelní experti na udržitelný rozvoj“.

 


Mohlo by vás zajímat: ČAP: Pojištění odpovědnosti má každý 11. živnostník


V posledních letech jsme zažili několik různých šílenství, která se dotkla i pojišťovnictví. Třeba to „ochranospotřebitelské“ vyprodukovalo kvanta nesmyslné a zbytečné (a ještě ani zdaleka nekončící) regulace. „Genderové šílenství“ nám zakázalo používat pohlaví pojištěného k určení výše pojistného.

„Multikulturní šílenství“ je pak jednou z příčin pnutí v „kulturně pestrých společnostech“, jehož projevem je kromě jiného také terorismus a s tím související rostoucí potřeba příslušného pojistného krytí. „Zelené šílenství“ se na nás řítí již několik let. Zatím znamenalo průvan především ve veřejných rozpočtech (a v našich peněženkách), ale pojišťovnictví se přímo moc netýkalo. Tato doba však končí a pojišťovny budou moci nakupovat jen ty „správné“ finanční nástroje ze „zeleným certifikátem“.

Před téměř 30 lety jsme se radovali, že skončil socialismus, který se snažil prostřednictvím zásahů do ekonomiky naplňovat svoje ideologické cíle. Tenkrát jsme měli pocit, že zmizel nenávratně na východě. Ale naše planeta je kulatá a on se k nám potichu vrací od západu. A kapitalismus má na kahánku…

Kateřina Lhotská
vedoucí oddělení analýz a finančních produktů, Creasoft s.r.o.
člen Finanční akademie Zlaté koruny

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články