Svobodný trh? V Indonésii, Turecku a Argentině to neplatí


			Svobodný trh? V Indonésii, Turecku a Argentině to neplatí
30.8.2017 Spektrum, Zahraničí

Insurance Europe (IE) zveřejnila dne 7. srpna 2017 tiskovou zprávu, v níž vyjadřuje obavy z protekcionistických opatření v Indonésii, Turecku a Argentině. IE aktualizovala přehledy těchto opatření ve zmíněných zemích z toho důvodu, že tyto pojistné trhy mají klíčový význam pro evropské pojistitele a zajistitele.

Indonéské úřady například vyžadují, aby indonéští pojistitelé sjednávali veškeré zajištění v oblasti pojištění motorových vozidel, pojištění nemoci, pojištění úrazu, úvěrového pojištění, životního pojištění a pojištění záruky s tuzemskými indonéskými zajistiteli.

Příslušné právní předpisy nejsou pro evropské pojistitele a zajistitele toliko překážkou pro přístup na pojistný trh, ale také mají významné negativní důsledky pro ekonomický rozvoj místních trhů, snižují možnost diverzifikace rizik a zvyšují lokální expozici pro případ možné přírodní katastrofy. 

V Turecku zase nedávné změny a návrhy na úpravu regulatorního rámce pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zásadně ohrožují schopnost pojistitelů a zajistitelů pokračovat v podnikání na ekonomické bázi a v souladu s odpovídajícími tradičními postupy v obchodě a řízení rizik.


Mohlo by vás zajímat: Zabezpečení na penzi? Mladí Němci neteční, starší rezignovaní


Konkrétně, v dubnu 2017 turecká vláda stanovila horní limity (víko) pojistného u pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a to pro všechny typy vozidel. Jelikož jsou tyto horní limity nastaveny pod ekonomické náklady, odhaduje se, že jejich zavedení povede k výrazným ztrátám těch evropských pojistitelů, kteří aktivně působí na tomto segmentu tureckého pojistného trhu.

Navíc v určitých částech trhu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla turecké úřady nedávno zavedly jako doplnění horních limitů pojistného systém sdílení rizika (pooling system), který redistribuje upisované riziko na všechny hráče na trhu, a to podle předepsaných podílů, což dále omezuje volnou hospodářskou soutěž.  


Mohlo by vás zajímat: Jak jsou evropské pojišťovny aktivní v on-line prostředí?


Vážené obavy vzbuzují rovněž přetrvávající restrikce ohledně činnosti přeshraničních zajistitelů operujících v Argentině. I když byly učiněny pozitivní kroky umožňující argentinským pojistitelům, aby se zapojili do mezinárodního zajištění, tak tempo těchto změn je stále příliš pomalé a zatím se nepředpokládá úplné otevření argentinského zajistného trhu.

Je důležité dodat, že sledování vývoje protekcionismu na světovém pojistném trhu je pro evropské pojistitele a zajistitele nutností. IE má možnost uplatnit výsledky svého zkoumání a upozornění svých členů směrem k Evropské komisi a příslušným mezinárodním organizacím.

V praxi se pak využívá existence Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS) a v rámci Světové obchodní organizace (WTO) se řeší konkrétní spory, resp. probíhají konzultace. Mechanizmus řešení sporů v rámci WTO je poměrně účinný a řada rozporů se vyřeší v rámci konzultací. EU se do tohoto mechamizmu WTO aktivně zapojuje.

Zdroj: Insurance Europe

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.