AXA: Více než polovinu smluv zpracováváme elektronicky


			AXA: Více než polovinu smluv zpracováváme elektronicky
10.11.2014 Tiskové zprávy

Finanční skupina AXA už od dubna 2013 nabízí svým klientům možnost podepsat smlouvu i biometricky a to prostřednictvím zařízení SignPad. Byla tak první pojišťovnou, která klientům
na českém i slovenském trhu tento nový způsob podepisování nabídla.

Takto uzavřená smlouva se okamžitě po podpisu s klientem odesílá elektronicky do  AXA a její zpracování tak probíhá průměrně o deset dnů rychleji, než je tomu u papírových smluv. Klient svou kopii dostane následně do vlastní e-mailové schránky a najde ji také na osobním účtu klientského portálu Moje AXA. Pokud by však chtěl dostat kopii smlouvy v papírové podobě, pojišťovna ji na vyžádání vytiskne. Podobně na vyžádání může klient dostat vytištěný i návrh smlouvy před podpisem.

„Už více než polovina z celkového počtu všech smluv je k nám v současné době doručena elektronicky. Více než 60 % smluv z interní sítě je navíc podepsáno biometricky“, uvedl Miroslav Ošmera, manažer vývoje aplikací AXA.

V současné době se už většina smluv v interní prodejní síti AXA uzavírá pomocí dynamického biometrického podpisu. Před několika měsíci byl také spuštěn pilotní projekt, který rozšiřuje možnost biometrického podepisování dokumentů i pro poradce externích sítí.

Zavedení biometrického podpisu má několik zásadních výhod. Především se významně zkrátí celý proces zpracování smlouvy od jejího vzniku až do jejího uložení v systémech společnosti AXA. Navíc se data pořizují pouze jednou, odpadá tím nutnost smlouvy později přepisovat z papírového originálu. Dále se také sníží chybovost celého procesu, protože v elektronicky zpracované smlouvě je až 7x méně překlepů a chybných údajů než ve smlouvě papírové.

Elektronické zpracování smluv s sebou přináší kromě úspor nákladů také mnohem menší zátěž na administrativu. Zatímco ke zpracování 10 000 smluv je potřeba 20 administrativních pracovníků, zvládne stejné množství biometricky podepsaných smluv jen 1 pracovník.

Elektronické zpracování smluv a používání SignPadů představuje nejen významnou úsporu nákladů na tisk a archivaci dokumentů, ale zapadá také do konceptu společenské odpovědnosti AXA, jehož je ochrana životního prostředí nedílnou součástí. V rámci iniciativy Go Green and Digital AXA svým klientům například nabízí nejen možnost přechodu z papírové komunikace na digitální, ale umožňuje jim také komunikovat on-line prostřednictvím klientského portálu www.axa.cz/moje-axa, kde mohou kdykoliv získat přehled o svých smlouvách a financích a u vybraných produktů mají možnost aktivních operací či přesunu finančních prostředků. Dlouhodobé upřednostňování elektronických služeb je nejen projevem ohleduplnosti k životnímu prostředí, ale současně přispívá také ke zvýšení komfortu při komunikaci s klienty.

Mimo jiné, zasláním 500 000 elektronických výpisů namísto papírových můžeme ušetřit přibližně 2 000 000 listů kancelářského papíru, na jejichž výrobu je zapotřebí až 300 dospělých stromů.
AXA

Zdroj: AXA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články