Přes 125 tisíc klientů životního pojištění UNIQA ušetří na daních


			Přes 125 tisíc klientů životního pojištění UNIQA ušetří na daních
18.1.2019 Tiskové zprávy

Během ledna rozesílá UNIQA pojišťovna svým více než 125 tisícům klientů v soukromém životním pojištění informaci o možnosti vystavení daňových potvrzení k uplatnění odpočtu za zaplacené pojistné v roce 2018. Celkové daňově uznatelné pojistné zákazníků dosáhlo loni částky bezmála 538 milionů korun.

Zákazník individuálního rezervotvorného životního pojištění UNIQA bude v daňovém přiznání průměrně odečítat ze základu za loňský rok asi 4.275 korun, tedy jen nepatrně nižší částku než za rok 2017. Trend postupného poklesu průměru je dlouhodobý a způsobuje ho aktuálně vyšší podíl smluv s převahou rizikového pojištění, které není daňově uznatelné, a zároveň postupný úbytek starších smluv s vyšším daňově uznatelným pojistným. Celkový počet rozesílaných potvrzení klesl meziročně o 5 %.

Podle platného zákona lze odečíst od základu daně částku pojistného na soukromé životní pojištění v případě, je-li plátce pojistného současně pojištěnou osobou a je-li smlouva uzavřena minimálně na pět let s výplatou pojistného plnění nejdříve v 60 letech věku klienta. Maximální částka takto uplatnitelného odpočtu je 24.000 korun. Z porovnání se skutečným průměrným odpočtem klientů UNIQA za rok 2018 je patrné, že zákazníci životního pojištění ani zdaleka tohoto maxima nevyužívají.


Mohlo by vás zajímat: Vývoj v kauze kolem investičního životního pojištění


Potvrzení UNIQA pojišťovny se od letošního roku již nerozesílají hromadně poštou.

Klienti, kteří mají na vystavení potvrzení nárok, jsou rozděleni na 4 skupiny podle způsobu preferované komunikace nastavené z jejich strany.

Skupině 1 bude na jejich mobilní telefon zaslána SMS s informací o tom, že se mohou sami zaregistrovat do klientského portálu myUNIQA a tam si stáhnout svoje daňové potvrzení na rok 2018.

Skupině 2 bude zaslán e-mail s odkazem na nově vytvořenou microsite https://sec.uniqa.cz/dane/, která slouží pro generování daňového potvrzení a pro aktualizaci kontaktů klienta. Je třeba zadat číslo smlouvy a ověřit datum narození. Jakmile zákazník aktualizuje nebo potvrdí své kontaktní údaje, bude mu odeslán e-mail s daňovým potvrzením.

Skupině 3 bude zaslán e-mail s odkazem na zákaznický portál myUNIQA včetně návodu, kde a jak si mohou stáhnout svoje daňové potvrzení na rok 2018.

Skupině 4 zašle UNIQA poštou dopis s informací o tom, že pro vygenerování daňového potvrzení je potřeba navštívit speciální microsite https://sec.uniqa.cz/dane/. Nebude-li z jakýchkoli důvodů tento postup pro klienta akceptovatelný, může se obrátit na telefonní číslo 483 104 125, kde mu bude vystavení tohoto potvrzení zajištěno.

Nebude-li komukoli takto nastavený postup vyhovovat, lze se v období od 14. 01. do 28. 02. 2019 obrátit na call centrum na čísle 483 104 125, které se získáním daňového potvrzení na rok 2018 pomůže. Do call centra mohou volat i ti zákazníci, kteří chtějí zaslat potvrzení poštou jako v předchozích letech. E-maily s potvrzením nebo písemná potvrzení poštou budou odesílána obratem, nejpozději do 2 pracovních dnů.


Mohlo by vás zajímat: Přírodní katastrofy v roce 2018 v číslech


V případě jakýchkoliv dotazů se mohou klienti obrátit na e-mailovou adresu zivot@uniqa.cz nebo telefonicky na naší zákaznické lince 488 125 125.

Předkládá-li klient daňové přiznání finančnímu úřadu sám, odpočet zaplaceného pojistného uplatní při vyplnění daňového přiznání, ke kterému přiloží Potvrzení pojišťovny o pojistném zaplaceném na rok 2018 a případně kopii pojistné smlouvy, byla-li sjednána v roce 2018 nově. Lhůta pro podání přiznání je do konce března 2019, resp. června 2019, využije-li zákazník služeb daňového poradce.

Provádí-li za klienta zúčtování záloh na daň jeho zaměstnavatel, podepisuje zákazník u svého zaměstnavatele Prohlášení o dani z příjmů. Pro uplatnění daňových výhod před podpisem Prohlášení doloží potvrzení pojišťovny o pojistném zaplaceném na rok 2018. Musí tak učinit do 15. února 2019.

Zdroj: UNIQA pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články