Slavia: Pojištění statutárních orgánů je v České republice na vzestupu


			Slavia: Pojištění statutárních orgánů je v České republice na vzestupu

Pojištění odpovědnosti členů orgánů, označované také zkratkou D&O z anglického termínu „Directors´ and Officers´ Liability Insurance“ je stále častěji využívaným produktem pojištění podnikatelů. „Škoda, která vznikne chybným rozhodnutím manažera menšího podniku, je možná nominálně v jiných řádech než u nadnárodního korporátu, v relaci k obchodnímu výsledku menší společnosti však může mít její negativní dopad kritické důsledky,“ říká Patricia Lepšíková, ředitelka underwritingu Slavia pojišťovny.

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.