Zemědělské pojištění v roce 2018. Jak na dotace?


			Zemědělské pojištění v roce 2018. Jak na dotace?
15.11.2018 Spektrum

V posledních letech stoupá zájem zemědělců o komerční pojištění pěstovaných plodin a chovů hospodářských zvířat, a to hlavně z těchto důvodů: extrémní výkyvy počasí ohrožují úrodu stále častěji. Výskyt nebezpečných chorob divokých zvířat, např. mor prasat. A rovněž dotační politika státu.

V případě pojištění plodin je největší zájem o pojištění proti riziku krupobití. V záplavových oblastech o riziko povodeň, záplava, u vybraných komodit jako je chmel a mák na riziko vichřice. Pěstitelé speciálních plodin, mezi které patří především ovoce, vinná réva, zelenina a jahody mají rovněž zájem o pojištění proti škodám způsobeným mrazem.

Základním rizikem, proti kterému lze pojistit chovy zvířat je pojištění proti nákazám vyjmenovaným ve veterinárním zákoně. K tomuto základu se standardně připojišťují doplňková rizika, a to jiná hromadná onemocnění, akutní otrava, zasažení zvířete elektrickým proudem, živelní nebezpečí. Chovatelé drůbeže si zpravidla pojistí své chovy proti přehřátí. Plemenná zvířata je možné pojistit na tzv. jednotlivé škody, které zahrnují tato pojistná nebezpečí: akutní neinfekční nemoc, úraz a porodní škody.


Mohlo by vás zajímat: Jak se chtějí pojišťovat mileniálové v Německu a v Rakousku?


Pojištění proti riziku sucha

Poslední roky trápí naše zemědělce sucho a nedostatek vláhy během vegetace. Pokud přijdou srážky, jsou většinou ve formě přívalových dešťů, které přinesou vysoký úhrn srážek, ale většina vody bez užitku odteče a pole ani rostliny ji nejsou schopny zadržet. Proto již následující den rostliny opět trpí suchem. Z tohoto důvodu se v současné době zvyšuje zájem ze strany zemědělců o pojištění na toto riziko. V současné době se uvádí, že 40 % ploch v ČR trpí nedostatkem vláhy, což bylo vyhodnoceno jako vysoké riziko. Proto většina z komerčních pojišťoven nechce pojištění proti riziku suchu nabídnout. Pro rok 2019 má toto pojištění ve své nabídce Agra pojišťovna, ale pouze pro vybrané plodiny. Zde vidím prostor k prosazení nového produktu pojišťoven na trhu zemědělského pojištění.


Mohlo by vás zajímat: Nesou vinu za pojistné podvody samotné pojišťovny?


Dotace na pojistné:

  • Stát dotuje pojistné od roku 2000 ve větší či menší míře. V roce 2017 byla dotace na pojistné pro speciální plodiny 50 %, pro plodiny na orné půdě 40 %, pro hospodářská zvířata 50 % a pro školky a lesní porosty 30 %.
  • Pro rok 2018 je státem garantovaná výše dotací na zemědělské pojištění v rozmezí od 35 % do 65 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění speciálních plodin (ovoce, chmel, vinná réva, jahody, zelenina, okrasné rostliny včetně školek, LAKR, len, konopí, brambory, cukrová řepa, trávy a jeteloviny pěstované na semeno).
  • 10 % až 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění ostatních plodin
  • 25 % až 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění hospodářských zvířat
  • až 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění lesních školek
  • až 30 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění lesních porostů

Role makléře na trhu zemědělského pojištění

Podíl makléřského obchodu v ČR každoročně významně stoupá. V současné době se podíl makléřského obchodu v zemědělském pojištění pohybuje kolem 65 %.

Dnes, kdy se ve všech odvětvích projevuje potřeba specializace a znalosti oboru, lze říci, že čím dál více zemědělců dává přednost zpracování a správě pojištění odborníkům, což jsou jednoznačně makléři. Výhoda spočívá v úspoře času a administrativy s pojistkami. Schopný makléř sleduje pojistný trh a dokáže významně uspořit celkovou výši pojistného konkrétního podniku tím, že doporučí nejkvalitnější nabídku pojištění na trhu.


Mohlo by vás zajímat: Brexit: Co hrozí pojistitelům?


Porovná a vyhodnotí nabídky jednotlivých pojišťoven a navrhne optimální variantu pojištění. Pokud je to pro zemědělce výhodné, zajistí makléř více pojistek u několika pojišťoven. Správa smluv přechází na makléře.

Makléři pořádají semináře pro své klienty a seznamují je s novinkami pojistného trhu. Dobrý makléř je schopen zajistit kvalitní likvidační servis, a to buď kompletně, bez nutnosti likvidátora pojišťovny, popř. jako garant kvality likvidace při jednání s likvidátory pojišťovny. 

Pojistný trh zemědělského pojištění

Na pojistném trhu pojištění zemědělců (plodiny, zvířata) působí v současné době šest pojišťoven, a to Agra pojišťovna (AP), Allianz pojišťovna, Česká pojišťovna (ČP), ČSOB Pojišťovna (ČSOBP), Generali Pojišťovna a Hasičská vzájemná pojišťovna (HVP).

Majoritní podíl na trhu má ČP (odhaduji dnes cca 60 %) následují AP, Allianz pojišťovna, ČSOBP, Generali Pojišťovna. HVP dle mého odhadu má podíl na trhu cca 1 %.


Mohlo by vás zajímat: ERGO prodává dceru v Rusku. AXA opouští Ukrajinu


Pojišťovny jako AP, Allianz pojišťovna, ČSOBP a Generali Pojišťovna většinu svých obchodů uzavírají přes makléře. Důvod: nižší správní náklady pojišťoven. Podíl makléřského obchodu v ČP a HVP každoročně významně stoupá. V současné době se podíl makléřského obchodu v ČP pohybuje kolem 45 %.

Ze zkušenosti lze říci, že zemědělci nejraději spolupracují s jednou pojišťovnou, to znamená, že veškeré pojistné smlouvy (majetek, stroje, POV, HAV, plodiny, zvířata, odpovědnost) chtějí mít pojištěny u pojišťovny, která dokáže nabídnout veškerá pojištění.

Ing. Josef Kříž,
ředitel likvidace škod zemědělského pojištění
OK GROUP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články