Spolupráce pojišťovny Kooperativa s vysokými školami


			Spolupráce pojišťovny Kooperativa s vysokými školami
15.12.2010 Záloha článků

Spolupráce pojišťoven se studenty je bezesporu přínosná pro obě strany. Příkladem může být pojišťovna Kooperativa, která se studentům velmi věnuje. O tom a o všem, co s tím souvisí, jsme si povídali s Ing. Janou Křenkovou (vlevo) a Ing. Martinou Šourkovou z personálního úseku Kooperativy.

*Jak spolupracuje pojišťovna Kooperativa s vysokými školami?

V Kooperativě běží druhým rokem projekt Spolupráce s vysokými školami. Na začátku jsme vytipovali tři pražské VŠ a s nimi spolupracujeme. Jde o Vysokou školou finanční a správní (VŠFS), kde již delší dobu působíme jako Hlavní partner, dále spolupracujeme s Vysokou školou ekonomickou (VŠE) a také Matematicko-fyzikální fakultu Karlovy univerzity (MFF UK). MFF je pro nás důležitá, protože „vychovává“ aktuáry/pojistné matematiky. V rámci spolupráce s VŠFS máme nadefinováno několik aktivit.


*S kým na vysokých školách spolupracujete?

Vedoucí osobností v této spolupráci je pan Václav Křivohlávek, který přednáší na katedře bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, ale i pan Otakar Schlossberger – vedoucí katedry. A samozřejmě další lidé, kteří pomáhají především s organizací aktivit.

Na VŠE spolupracujeme s Rozvojovým a poradenským centrem v čele s Martinem Lukešem, a pokud jde o odborné záležitosti s panem Jaroslavem Daňhelem a s paní Evou Ducháčkovou.

Na MMF UK jsou to potom pánové Petr Mandl a Jan Hurt z katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky.


*Vede někdo z Kooperativy také diplomové práce?

Vedení diplomových prací je na profesorech. Spolu se zástupci VŠ vytipujeme témata a v rámci Kooperativy hledáme odborníky, kteří diplomové práce konzultují. V tuto chvíli máme připravena témata, která si od ledna začnou studenti rozebírat. Poté, co si student vybere některé téma, "dodáme" mu odborníka, zaměřeného na toto téma a ten s ním bude konzultovat diplomovou práci.

Konzultanti studenty zavedou do praxe, vysvětlí jim, jak a co se v pojišťovně dělá. Současnou spolupráci s VŠFS bychom chtěli rozšířit i na katedru podnikové ekonomiky.


*Oceňujete vynikající diplomové práce?

Nejlepší diplomové práce z oblasti pojišťovnictví s největším významem pro Kooperativu jsme vyhlašovali již druhým rokem. Ocenili jsme tři absolventy, kteří se s námi sešli u nás v Kooperativě, kde jsme jim za účasti člena představenstva Milana Nidla a personálního ředitele Jana Březny předali ceny.


*Kdo dostal ceny a jaká byla témata vítězných diplomových prací?

Za Vysokou školu finanční a správní cenu dostal Ing. Pavel Hrabal za práci s názvem Pojištění majetku u katastrofického rizika povodeň, pak to byl Ing. Michal Vohralík – Úpis průmyslových majetkových rizik a Ing. Lenka Staňková za práci s aktuálním názvem Pojistné podvody.

Za Vysokou školu ekonomickou si ocenění odnesli Ing. Michal Krajčovič – Vybrané aspekty investicneho zivotneho poistenia, Ing. Michaela Vrbová - Problematika bankopojištění a Ing. Matěj Veverka - Možnosti využitia nástrojov ART pri prírodných katastrofách na území Českej republiky.


*Uvažujete i o spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, kde je katedra pojišťovnictví?

Ano, uvažujeme. Chtěli bychom, aby se studenty spolupracovali naši kolegové z liberecké Kooperativy. Studenti by sice mohli dojíždět do Prahy, ale ideální by bylo, kdyby se mohli obracet na naše liberecké odborníky.


*A pokud jde o sponzorství?

Sponzorujeme konference, které se týkají lidského kapitálu. Příští rok bude Kooperativa rovněž sponzorovat konferenci o důchodové reformě. Věnujeme tedy pozornost širším oblastem, než jsou jen lidské zdroje. Sponzorujeme také vydání skript a učebnic.


*Na jakých dalších aktivitách ještě s vysokými školami spolupracujete?

Sponzorujeme i stipendia. Pro příští rok plánujeme soutěž, kdy by studenti odpovídali na několik otázek, nebo napsali esej na určité nosné téma. Chceme uskutečnit jakousi debatu u kulatého stolu, během níž by si studenti povídali o aktuálních tématech s našimi odborníky. Dále chceme uskutečnit neplacené odborné stáže studentů v Kooperativě.


Děkuji vám za rozhovor.

Dagmar Šístková


Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.