Fintech Vitality v 7 bodech


			Fintech Vitality v 7 bodech
26.10.2016 Technologie, InsurTech

Nazývat Vitality fintechem je možné, ale určitě ne start-upem. Značka se objevila již v roce 1997, ale teprve technologický vývoj v posledních letech umožňuje výrazné naplnění zvolené marketingové strategie. Principy, na kterých je fintech založen, komentuje Martin Podávka, CMO&CCO Allianz pojišťovny.

1. Vitality? Discovery

Vitality je obchodní značkou finanční skupiny Discovery Limited sídlící v JAR (založené v roce 1992). Discovery používá brand Vitality u společností poskytujících zdravotní a životní pojištění. Nám nejbližší trh, kde je zastoupena, je Velká Británie. Discovery na něj vstoupila společně s Prudential v roce 2007, v roce 2014 od partnera koupila všechny akcie a stala se jediným vlastníkem a tak ihned přejmenovala obě společnosti na VitalityHealth a VitalityLife. Názvy mluví za vše: první poskytuje zdravotní pojištění, druhá životní.

2. Klient? Člen.

Marketingovou strategii lze shrnout do věty: "Buď aktivní, splň cíle a budeš odměněn". Vitality nechce být jen pojišťovnou inkasující pojistné a vyplácející pojistné plnění a tomu přizpůsobuje i komunikaci. Nehovoří o zákaznících jako klientech, ale o členech. Používá „přidat se“ místo „stát se klientem“ atd. Koupí pojištění totiž interakce nekončí, naopak: své členy podrobí online zdravotnímu dotazníku a vypočítá tzv. "Vitality Věk" zohledňující životní styl. Na základě výsledků navrhne cíle a doporučí spolupracující partnery pro jejich splnění (fitcentra, dietologické poradny, atd.).

3. Body? Sbírej.

Za jednotlivé úkony je člen odměňován body. Ty lze získat z 5 oblastí a jejich maximální výše je každý rok omezena: nekouření (až 100 bodů ročně), prohlídky/prevence (až 350), zdravá strava (až 600), snižování váhy (až 780) a zejména pohyb (až 2 080). Podle počtu získaných bodů je každý rok přidělen status. Bronzový je základ, Stříbrný nad 800 bodů, Zlatý nad 1 600 a Platinový nad 2 400. Status má (kromě jiného) vliv na výši pojistného pro další rok.

 

 

4. Pojistné? Zaslouženě.

Na konci každého roku je dle dosaženého statusu sníženo pojistné:  Stříbrný o 1 %, Zlatý o 1,5 % a Platinový o 3 %. Bronzový status pojistné nemění. Druhou možností je aktivovat tzv. "Optimiser", kdy klient za pravidelnou měsíční platbu 3,3 £ získá slevu dopředně.  Na počátku je pojistné sníženo o 5 % až 47 % v závislosti na typu pojištění, věku a doby. Každoroční status pak rozhoduje nejen o dalším snížení (Platinový o 1 %), ale také navýšení (Bronzový +2 %, Stříbrný + 1%), při Zlatém cena zůstává stejná. Navíc s Optimiserem lze získat i část ročního pojistného zpět (cashback až 100 £ dle statusu)

5. Odměny? Partneři.

Vitality nabízí program slev od různých partnerů z oblasti fitness, cestování, stravování nebo např. zdravotních prohlídek. Většina výhod je součástí zdravotního pojištění, u životního pojištění většinou se zakoupeným Optimiserem, výše slevy či odměna může být vázána na dosažený status či body. Jako příklad lez uvést slevu až 50 % na členský poplatek ve fitness centrech Virgin Active, až 40 % u British Airways, lístky do kina v Cineworld nebo kávu zdarma každý týden ve Starbucks.

6. Důkazy? Aplikace.

Nejjednodušší způsob, jakým pojištěný dokládá své pohybové aktivy pro získání bodů (až 2 080 ročně), je aplikace v mobilním telefonu. Vitality využívá informace z Moves (www.moves-app.com). Větší přesnosti lze dosáhnout pomocí zařízení od firem Garmin, Polar, Fitbug, Fitbit, Misfit. Vitality průběžně rozšiřuje okruh spolupracujících zařízení. Zároveň členům nabízí poradenství, jak vybrat správný tracker a některé z nich může člen koupit se slevou. V klientské zóně je pak následně třeba zpřístupnit údaje z osobního účtu vázaného k dané aplikaci.

7. Apple? Watch.

Mezi poslední novinky patří spolupráce Vitality a Apple. Pojištění mohou využít zajímavou nabídku: místo nákupu Apple Watch za 369 £ v obchodě získají stejné hodinky za počátečních 69 £. Následná měsíční splátka po dobu 24 měsíců je 12,5 £. Ale také nic v případě, že daný měsíc klient získá alespoň 160 bodů. Vitality počítá se zapojením zaměstnavatelů do tohoto programu. Aktivní zaměstnanec je zdravý zaměstnanec a to se firmám vyplatí. A když přispějí zaměstnancům na počáteční platbu, budou mít zaměstnanci nové Apple Watch třeba i za méně než 1 000 Kč.

Peníze nebo zdraví?

Jaká je role pojišťoven? Zatím pojistitelé fungovali pouze jako "přerozdělovači" peněz mezi pojistníky a poškozenými. Vitality buduje jiný přístup: formou výhod se snaží své klienty motivovat k lepšímu zdravotnímu stylu. Jedná se o Win-Win strategii pro obě strany - nikdo vám nepřeje delší život a lepší zdraví než vaše pojišťovna. A jaká je podle vás budoucí role pojišťoven?

 

 

Autor: Martin Podávka
CMO&CCO Allianz pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články