Globální makroekonomický výhled: Co čekat od čínské ekonomiky?


			Globální makroekonomický výhled: Co čekat od čínské ekonomiky?
22.7.2022 Zahraničí

Renomovaný Swiss Re Institute (SRI), který mimo jiné zpracovává analýzy vývoje světového hospodářství i světového pojišťovnictví, vydal publikaci o zahraničních investicích a obchodě Čínské lidové republiky v roce 2021. Jelikož tato publikace obsahuje též aktuální globální makroekonomický výhled, který je podstatný pro další vývoj globálního pojišťovnictví, tak je důležité shrnout alespoň základní závěry SRI.  

Swiss Re očekává šoky na straně nabídky a zvýšení inflace, která bude nadále ovlivňována válkou na Ukrajině. To povede v roce 2022 ke zpomalení světového hospodářství, a to po silné obnově a oživení z covidového šoku v roce 2021. Inflační tlak nutí hlavní centrální banky urychlit zpřísňování jejich měnové politiky. Tento jejich postup může podle SRI vyvolat tlak na snížení ekonomického růstu.  


Mohlo by vás zajímat: Seniorů přibývá i přes vyšší úmrtnost


SRI odhaduje, že pravděpodobnost recese v příštích 12 měsících významně vzroste v několika klíčových ekonomikách, zejména v eurozóně, ale také v USA. Po zhodnocení všech možných aspektů SRI v květnu 2022 předpokládá, že v roce 2022 vzroste globální reálný hrubý domácí produkt o 3,3 % a globální roční inflace o 6,8 %. Za největší makro riziko pokládá vysokou inflaci, přičemž se musí bedlivě sledovat také zpřísňování finančních podmínek a geopolitické riziko. Vývoj čínské ekonomiky má stále větší vliv na globální hospodářství. Proto tomu SRI věnuje specifickou pozornost.

Makroekonomický výhled Číny

SRI očekává nižší růst čínského hrubého domácího produktu (HDP) v období 2022–2023 ve srovnání s vlastní predikcí z konce roku 2021, a to i přes zmírňování čínských restrikcí kvůli COVID-19.  Čína se musí v roce 2022 vyrovnávat se třemi hlavními výzvami, jež jsou ovšem také v pracovní agendě čínské vlády. Jde o klesající poptávku, jak tuzemskou, tak zahraniční, o šoky na straně nabídky a oslabování ekonomických očekávání. Čínská vláda stanovila pro rok 2022 cílový růst HDP o 5,5 % a inflační cíl okolo 3 % (podle indexu spotřebitelských cen).

Po zhodnocení příznivých (např. silná měnová a fiskální pozice Číny) i nepříznivých (růst světových cen komodit, slabá vnitřní poptávka, slabost trhu nemovitostí) ekonomických vlivů dospěl SRI k závěru, že reálný růst čínského HDP by mohl v tomto roce dosáhnout výše 4,6 % a inflace by se mohla pohybovat zhruba ve výši 2,3 %.


Mohlo by vás zajímat: Deloitte: Prioritou pro Generaci Z i mileniály je ochrana životního prostředí


Čínský zahraniční obchod a investice v zahraničí

SRI uvádí, že mezinárodní obchod Číny (vývozy a dovozy) dosáhl v roce 2021 výše 6,1 bilionu USD. Celkový čínský vývoz vzrostl v roce 2021 ve srovnání s předchozím rokem o 29,9 % na 3,4 bilionu USD. Celkový čínský dovoz zaznamenal v roce 2021 nárůst dokonce o 30,1 % a zvýšil se tak na 2,7 bilionu USD. Zahraniční přímé investice (tj. toky z Číny) dosáhly v roce 2021 celkové výše 145,2 mld. USD, což znamená ve srovnání s předchozím rokem nárůst o 9,2 %. Většinu představovaly nefinanční investice, které byly v roce 2021 vyšší než v roce 2020 o 3,2 % a dostaly se na hodnotu 113,6 mld. USD.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články