Jak se k pojištění dronů staví německé pojišťovny?


			Jak se k pojištění dronů staví německé pojišťovny?
1.11.2016 Zahraničí

Používání dronů se v České republice neustále zvyšuje. Pro řadu lidí je to nový koníček, ale drony slouží v armadě a stále více i v průmyslu, stavebnictví apod. České pojišťovny nabízejí pro příslušné drony pojištění odpovědnosti a lze sjednat i havarijní pojištění. Jaké názory mají na tento byznys německé pojišťovny?

Ve stanovisku GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft – Celostátní svaz německého pojišťovnictví) uvádí, že v současné době existuje (v Německu) povinnost se pojistit pro držitele v podstatě všech dronů. Problém je však v tom, že konkrétní rizikový potenciál vyplývající z provozování dronů není zohledněn. Podle GDV je z hlediska zájmů spotřebitele žádoucí, aby platná zákonná úprava k tomuto povinnému pojištění byla konkretizována a modifikována.

Držitelé letadel mají v Německu ze zákona povinnost sjednat a udržovat zvláštní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou leteckým provozem (viz § 43 zákona o letecké dopravě). To platí nezávisle na účelu použití nebo rizikovém potenciálu dronů.

Podle názoru GDV by ovšem bylo věcně oprávněné a přiměřené podrobit pojištění odpovědnosti jen drony s odpovídajícím rizikovým potenciálem. Proto GDV dává podnět k zahrnutí těchto výjimek z povinného pojištění odpovědnosti do zákona o letecké dopravě:

  • pro letadla (letecké modely) (podle § 1 odst. 2 bod 9 zákona o letecké dopravě), jejichž vzletová hmotnost nepřesahuje 250 g a jež nejsou poháněny hnacím agregátem, stejně jako
  • pro různá letadla (letecké modely) (podle § 1 odst. 2 bod 9 zákona o letecké dopravě), jejichž vzletová hmotnost nepřesahuje 5 kg a jež nejsou poháněny motorem a hnacím agregátem.

Podle názoru GDV je vzletová hmotnost vhodné a pro spotřebitele transparentní kritérium pro osvobození se od povinnosti se pojistit.

Pro takové drony, které by v případě přijetí návrhu GDV nemusely být odpovědnostně pojištěny, by byla k dispozici rozsáhlá pojistná ochrana prostřednictvím pojištění soukromé odpovědnosti (v Německu má toto pojištění sjednáno zhruba 85 % obyvatel). Počítá se s tím ve vzorových pojistných podmínkách GDV k pojištění soukromé odpovědnosti v tom smyslu, že škody způsobené letadly (tedy i drony), které nepodléhají povinnému pojištění, jsou kryty z pojištění soukromé odpovědnosti. GDV vychází z toho, že výše uvedený návrh by slaďoval potřebu chránit veřejnost se zájmy uživatelů dronů.

Ze stanoviska GDV lze vyvodit, že německé pojišťovny mají zájem drony pojišťovat, ale uvědomují si nadbytečnost takového opatření u dronů bez odpovídajícího rizikového potenciálu. Klíčové je, že za nosný parametr pro stanovení hranice pro výjimky z povinného pojištění odpovědnosti GDV pokládá vzletovou hmotnost.

 

Zdroj: GDV

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články