Jaká je kupní síla obyvatel v německy mluvících zemích?


			Jaká je kupní síla obyvatel v německy mluvících zemích?
31.5.2022 Zahraničí

Stejně jako v předchozích letech má Švýcarsko i letos v porovnání se svými německy mluvícími sousedy výrazně lepší kupní sílu. Švýcaři mají k dispozici na hlavu ročně 41 758 EUR pro své výdaje a úspory. Němci si mohou dovolit vydat nebo dát stranou jako rezervu podstatně méně: 24 807 EUR. V těsném závěsu za Němci jsou Rakušané s nepatrně nižší částkou na hlavu a rok: 24 759 EUR.

Nicméně je třeba uvést, že i v rámci porovnávaných států existují výrazné regionální rozdíly. Například žádné z hlavních měst tří porovnávaných zemí není mezi těmi nejbohatšími regiony: centra s nejsilnější kupní silou jsou jinde. I to ukázaly aktuální studie kupní sily z dílny GfK.


Mohlo by vás zajímat: Markéta Šichtařová: Nechci tvou dotaci!


Zmíněná hlavní města jsou na tom takto: švýcarský Bern disponuje ročně částkou 38 215 EUR na hlavu, zatímco rakouská Vídeň může v průměru počítat se sumou bezmála o 40 % nižší (23 380 EUR). Německý Berlín si ve výzkumu letos připsal částku ještě o něco nižší: 23 088 EUR. Všechny tři metropole tak jsou pod celostátním průměrem své země.

Při výpočtu celkové disponibilní částky kupní síly pro rok 2022 dospěla výzkumná agentura GfK k částce 362,1 miliardy EUR pro 8,7 milionu Švýcarů (bez Lichtenštejnska), 221,2 miliardy EUR pro více než 8,9 milionu Rakušanů a k částce 2,063 miliardy EUR pro 83,2 milionu Němců.

Kupní síla představuje nominální disponibilní čisté příjmy obyvatelstva včetně státních plnění (dávek, příspěvků), jako jsou dávky v nezaměstnanosti, příspěvky na děti a důchody. Tyto sumy jsou určeny na spotřebu, bydlení, volný čas a také na úspory. V praxi ovšem záleží skutečná kupní síla nominálně vyjádřených částek na vývoji spotřebitelských cen během roku 2022.


Mohlo by vás zajímat: Co znamená povinná implementace IFRS pro malé pojišťovny?


Studie se zaměřuje na regionální rozdíly, a to nejen mezi státy, ale i uvnitř napříč jejich regiony. Zatímco třeba nejvyšší úrovně disponibilních příjmů pokrývají většinu švýcarského území s několika výjimkami, v Německu na stejné hodnoty dosáhnou jen některé čtvrti v Mnichově nebo ve Frankfurtu nad Mohanem. Dalšími bohatými německými „okrsky“ jsou některé části Norimberku a Stuttgartu, zatímco severněji položené spolkové země nedosahují nejvyšších hodnot nikde.

Naopak nejnižší indexy kupní síly na jednoho obyvatele v rámci všech německy mluvících zemí můžeme najít v Německu například ve spolkových zemích Meklenbursko-Pomořansko, Duryňsko nebo i Sasko. V Rakousku je nejbohatší jedna část Vídně, ale ani tak nedosahuje švýcarského průměru (viz výše). Nejmenší index kupní síly na jednoho obyvatele vykazuje západní část Korutan nebo sever Horních Rakous.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články