Národní banka Slovenska potrestala pojišťovnu Novis rekordní pokutou


			Národní banka Slovenska potrestala pojišťovnu Novis rekordní pokutou
13.1.2020 Zahraničí

Poisťovna Novis mala umožňovať bezplatne zmeniť poistné zmluvy, čím mali klientom odpadnúť opätovné obstarávacie náklady. Poisťovna mala vyplácať preddavky na poistné plnenie do 24 hodín, alebo garantovať likviditu v ťažkých časoch, kedy klient mal získať prístup k nasporeným financiám, ale nestalo sa tak...

Tieto i ďalšie obchodné praktiky, uvádzané v rozhodnutí regulátora, mohli zapríčiniť, že by spotrebiteľ z dôvodu nepravdivej informácie urobil rozhodnutie, ktoré by inak neurobil. Regulátor to posúdil ako klamlivé konanie a poukázal na nekalé obchodné praktiky poisťovne NOVIS, ktorej boli za neprijateľné zmluvné podmienky udelená sankcia 175-tisíc eur.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Starší, uvolněte místa mladším!


Národná banka Slovenska (NBS)  v prvostupňovom konaní udelila pokutu 150-tisíc eur a Banková rada ju po odvolaní NOVISU zvýšila na 175-tisíc. Ako sa uvádza v rozhodnutí,  Banková rada považuje výrok prvostupňového rozhodnutia za určitý a dostatočne odôvodnený, skutkový stav za dostatočne zistený a správne posúdený, s uvedením všetkých podkladov, z ktorých pri rozhodovaní NBS vychádzala. Zároveň poukázala na to, že čistý zisk poisťovne  za rok 2017 vo výške 2.813.000 eur a uložená pokuta má najmä preventívny charakter.

„Považujeme uloženú pokutu za preventívnu, represívnu, citeľnú v majetkovej sfére účastníka konania, a zároveň, vzhľadom na hospodárske výsledky účastníka konania, nie za likvidačnú,“ uviedla v rozhodnutí banková rada. Podľa údajov z portálu Finstat uvádzala poisťovňa vlani tržby 110 725 000 eur a zisk 6 395 000 eur.

Regulátor pritvrdil aj v Maďarsku

Ako sme na portáli oPoisteni.sk uviedli ako prví ešte v novembri minulého roka, problémy poisťovňa NOVIS zaznamenala aj v Maďarsku. Maďarská národná banka (MNB) vtedy oznámila rozhodnutie dočasne pozastaviť distribúciu produktu životného poistenia od tejto spoločnosti, potom ako regulačný orgán zistil viaceré problémy, ktoré by mohli ovplyvniť maďarských zákazníkov.

MNB zistila, že produkt „SENSUM Eletbiztositas“ uvádzal zavádzajúce informácie o ukazovateľoch výkonnosti zmluvy. Ukazovateľ celkových nákladov (TKM) bol vypočítaný pomocou pochybných metodologických postupov, ktoré ukazovali nižšie náklady a pravdepodobne nereálne vysoké dátumy splatnosti; takisto bolo veľmi ťažké porovnať produkt s inými podobnými produktmi na trhu. 

V júli roku 2018 MNB pozastavila päť produktov životného poistenia od NOVIS kvôli podobným problémom, týkajúcich sa informácií a prognózy vývoja zmlúv predložených zákazníkom.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články