Očekávaná doba dožití v Německu po pandemii klesla


			Očekávaná doba dožití v Německu po pandemii klesla
2.9.2022 Zahraničí

Průměrná očekávaná doba dožití činila v sousedním Německu v loňském roce u nově narozených děvčat 83,2 roku a u nově narozených chlapců 78,2 roku. Znamená to, že se očekávané dožití u nově narozených dětí v porovnání s posledním předpandemickým rokem 2019 podstatně snížilo. Konkrétně činila loni redukce průměrného dožití podle spolkového statistického úřadu Destatis u chlapců o 0,6 roku a u dívek o 0,4 roku. Příčinou nepříznivého posunu průměrného očekávaného dožití jsou mimořádně vysoké statistiky úmrtí během postupných vln řádění koronaviru.

Východ utrpěl více

Obzvláště markantní je pokles průměrného očekávaného dožití při narození mezi rokem 2019 a rokem 2021 u obyvatel východních spolkových republik. U chlapců činí redukce 1,3 roku a u dívek 0,9 roku. V západní části Německa se snížil průměr očekávaného dožití u chlapců o 0,4 roku a u děvčat o 0,3 roku. Projevil se v tom efekt mnohem silnějšího postižení východních spolkových zemí od druhé vlny pandemie. Loňský průměrný věk dožití u novorozenců ženského pohlaví tak činil 82,7 roku na východě a 83,3 roku na západě, zatímco u novorozenců mužského pohlaví to bylo 76,4 roku na východě a 78,6 na západě Německa. U chlapců byl tedy regionální rozdíl relativně výrazný.


Mohlo by vás zajímat: Pod lupou Dušana Šídla: Je smrt následkem nemoci životní, nebo neživotní…


Až 100 000 úmrtí navíc během prvních dvou vln pandemie

V souvislosti se stále vyšším podílem starších obyvatel na populaci Německa se počítá už asi po dobu 20 let s každoročně stoupajícím počtem úmrtí. Současně ale před začátkem covidové pandemie panoval trend zvyšujícího se průměrného čekávaného dožití Němců. Tento efekt zvyšujícího se průměrného dožití oslaboval efekt stárnutí. Při současném působení obou faktorů rostly počty zemřelých do pandemie ročně o 1 až 2 %.

Už během prvního covidového roku 2020 byl nárůst v porovnání s předchozím rokem podstatně silnější (+ 5 % na celkem 986 000 zemřelých). A podle posledních předběžných dat vzrostl počet úmrtí v roce 2021 o další 4 % na celkových 1,02 milionu zemřelých. Přitom podle statistik 2019 by se očekával počet úmrtí v řádu 960 000 až 980 000 osob. Nárůst za oba covidové roky 2020 a 2021 činí tedy reálně 9 %, a bez pandemie by stoupl pravděpodobně jen o 2-4 %. To znamená za oba pandemické roky asi 70 000 až 100 000 obětí na životech navíc.


Mohlo by vás zajímat: Markéta Šichtařová: Klimatologové přivolávají dluhovou krizi


Tohle není místo pro mladé

Současně v Německu žije tak málo mladých lidí jako ještě nikdy předtím. Koncem loňského roku čítala věková skupina 15-24 let v německé populaci 8,3 milionu osob, což odpovídalo podílu 10,0 % na celkovém obyvatelstvu. Vyplývá to ze sdělení spolkového statistického úřadu Destatis. Podíl mladých tak klesl na nové historické minimum, přičemž statistika sleduje vývoj od roku 1950. Současně loni vzrostl celkový počet obyvatel Německa na nový nejvyšší stav, když na jeho území žilo více než 83,2 milionu osob.

Podíl mladých ve věku 15-24 let klesal s výjimkou roku 2015 v Německu nepřetržitě od roku 2005. Mladí měli nejvyšší zastoupení v první polovině 80. let minulého století, když se dostali potomci tzv. generace „Babyboomers“ do sledovaného věku. V roce 1983 činil podíl věkové kategorie 15-24 let v Německu 16,7 % na celkové populaci (celkem 13,1 milionu osob).

Nicméně věková struktura a tím i zastoupení mladých se liší spolkovou zemi od země. Koncem roku 2021 například měl městský stát Brémy podíl nejvyšší na úrovni 11 %. Relativně nejmenší demografickou skupinu tvořili mladí v Brandenbursku (8,0 %) a v Sasku-Anhaltsku nebo Meklenbursku-Pomořansku (shodně po 8,3 %). Obecně je slabší podíl mladé generace ve východních spolkových zemích.


Mohlo by vás zajímat: Škody z povodní na menších tocích budou častější a větší


I v průměru EU je zastoupení německých mladých nižší

Podle Eurostatu bylo průměrné zastoupení mladých ve věku 15-24 let ve 17 členských zemích celkově na úrovni 10,6 %. Největší podíl této věkové kategorie má Irsko (12,6 %) před Dánskem a Kyprem (shodně po 12,3 %). Naopak relativně nejméně mladých žije v Česku a v Bulharsku (shodně po 9,0 %).

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články