MARSH je odolný vůči krizím


			MARSH je odolný vůči krizím

Německý portál Versicherungswirtschaftheute (VWH) uveřejnil článek, jenž se týká ekonomického výkonu vedoucí globální makléřské a poradenské společnosti MARSH a jejích postojů ke stávajícímu ekonomickému vývoji.   

Dan Glaser, výkonný ředitel MARSH, nevidí zatím ještě recesi, ale zároveň dodává, že společnost MARSH je proti krizím odolná. Účinky případného ekonomického poklesu by se v rámci skupiny MARSH nejdříve dotkly neživotního pojištění, a to podnikatelských jednotek Oliver Wyman a Mercer. I když recese ještě nenastala, tak MARSH velmi bedlivě sleduje ekonomický vývoj. Glaser pak rozvíjí výše uvedenou myšlenku, že společnost MARSH je proti krizím odolná, tím faktem, že zatím ve všech krizích docílila tato společnost zisku. Plně to prokázaly i výsledky za 2. čtvrtletí 2022.


Mohlo by vás zajímat: Škody z povodní na menších tocích budou častější a větší


Glaser sice připouští, že pokud jde o makroekonomický a geopolitický vývoj ve světě, je mnoho důvodů k obavám, ale zůstává optimistický ohledně vyhlídek MARSH v období blížící se recese. Sebedůvěra vyplývá i z toho vyjádření Glasera, že nevěří, že existuje odolnější podnik, do něhož by se mohlo investovat. Ve všech recesích od roku 1952 zvýšila vždy společnost MARSH očištěný zisk na akcii. Prostě prý ví, jak řídit podnik v dobrých, ale i špatných časech.


Mohlo by vás zajímat: Čeho se Češi nejvíce bojí? Nesoběstačnosti a úrazu


Pokud jde o výsledky ve 2. čtvrtletí 2022, tak konsolidovaný obrat se dostal na úroveň 5,4 mld. USD, což znamená ve srovnání s 2. čtvrtletím 2021 navýšení o 7 %. Za prvních šest měsíců roku 2022 byl konsolidovaný obrat vykázán ve výši 10,9 mld. USD, což představuje oproti 2. pololetí 2021 nárůst o 8 %. Provozní zisk činil ve 2. čtvrtletí 2022 1,4 mld. USD a zvýšil se proti stejnému období roku 2021 o 11 %. Za celé 1. pololetí 2022 byl docílen provozní zisk ve výši 2,8 mld. USD. Na závěr je vhodné zmínit ještě jedno zásadní stanovisko výkonného ředitele společnosti MARSH. Recese pokládá za přirozenou formu hospodářského cyklu v kapitalistické společnosti a je názoru, že pojistný trh je pevný a zůstane pevným, i když se třebas situace v zajištění majetku dokonce ještě zhorší.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články