Pojišťovny hledají udržitelná řešení odolná vůči klimatu


			Pojišťovny hledají udržitelná řešení odolná vůči klimatu

Klimatické změny zatěžují výrazně hospodaření pojišťoven. Hráči na trhu, kteří se soustředí na budování pevných obchodních modelů odolných vůči klimatu, budou schopni lépe fungovat, prohlubovat důvěru svých zákazníků, a k tomu také zvyšovat svou profitabilitu a upevňovat pozici. Vyplývá to z World Property and Casualty Insurance Reportu společností Capgemini a Efma.

Škody zapříčiněné změnou klimatu stouply celosvětově za poslední 3 roky o 250 %. Bezmála tři čtvrtiny (73 %) pojistníků ve světě (v Německu jich je dokonce přesně 75 % klientů) zahrnují klimatické změny mezi 3 největší obavy. A pojišťovny tuto starost svých klientů sdílí. Pro 4 z 10 hráčů na světovém pojistném trhu mají výzvy spojené se změnou klimatu nejvyšší prioritu, přičemž největší zájem poutají v souvislosti s klimatem dvě záležitosti: pojistitelnost a profitabilita.


Mohlo by vás zajímat: Jaroslav Besperát: Mám v genech nebojácný přístup k řešení krizí všeho druhu


V Německu vládnou v pojišťovnách obavy spojené s otazníky kolem pojistitelnosti rizik, za nimiž se řadí náklady na regulatorní opatření v odvětví. Na třetím místě není překvapivě klimatická změna, nýbrž to jsou geopolitická a operační rizika, jakož i nedostatek odborných pracovních sil. „Úspěch v udržitelnosti mezi pojistiteli budou mít ti, kteří disponují silnou governance, umějí vytěžit z dat využitelné poznatky a soustředí se na prevenci rizik. K tomu musí posílit svoji odolnost a také se zaměřit v úpisu rizik a v investičních aktivitách na udržitelnost,“ prohlásil Gunnar Tacke, šéf Center of Excellence for Sustainable Finance ve společnosti Capgemini Německo.

Příroda hrozí

Přírodní katastrofy vedly v posledních 30 letech k 3,6násobnému nárůstu pojištěných škod a ke zdvojnásobení nepojištěných škod. To je samozřejmě problematický obraz reality, na druhé straně to představuje i šanci pro pojišťovny, aby nastavily nové směry optimálního poradenství pro klienty v tomto dynamickém prostředí, konstatuje report.

Jaké ale uskutečnit kroky, aby udržitelná odolnost společností vůči klimatickým změnám byla větší a efektivní? Podle studie musí pojišťovny nově koncipovat své provozní modely a najít správnou rovnováhu mezi prevencí rizik a risk managementem. Autoři analýzy nabádají pojistitele, aby přepracovali dosavadní modely oceňování rizik na základě změny ve svém myšlení a náhledu na ně, aby zavedli ve velkém měřítku prevenci rizik a vytvořili odolný ekosystém opatření, v jehož rámci se budou řídit udržitelnými strategiemi v oblasti investic i úpisu rizik.


Mohlo by vás zajímat: Chudé trvalé následky úrazu již nejsou třeba


Report současně ukládá 3 akční doporučení: klimatickou odolnost zahrnout do strategie v oblasti udržitelnosti, přiřadit jasné úkoly a kritéria top manažerům ve společnostech, aby bylo možné vyjednat odpovědnost a předkládání výsledků ke kontrole. Kromě toho pro pojišťovny platí, že by měly nově definovat svoji technologickou strategii, v jejímž středu by měly stát inovace produktové nabídky, zákaznická zkušenost a corporate citizenship (sociální odpovědnost za soulad s právními, etickými a ekonomickými standardy). Role technologií, jako jsou internet věcí, cloud, umělá inteligence, ML nebo Quantencomputing, je podpora takových řešení.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články