Překážky překonány. Podpis dohody mezi EU a USA o zajištění


			Překážky překonány. Podpis dohody mezi EU a USA o zajištění

25. září 2017 vydala Insurance Europe (IE) prohlášení k podpisu bilaterální dohody mezi EU a USA, která znamená důležitý precedens pro rozvoj volného obchodu. V prohlášení IE prezentuje věcné stanovisko Poradní rady pro zajištění (Reinsurance Advisory Board, RAB).

RAB je specializovaný orgán, který hájí zájmy evropských zajišťoven. Je reprezentován představiteli  sedmi největších evropských zajišťoven: Gen Re, Hannover Re, Lloyd´s, Munich Re, Partner Re, SCOR a Swiss Re. Jeho členové se podílejí zhruba 60 % na celkovém světovém zajistném. RAB podporuje stabilní, inovativní a konkurenční tržní prostředí a také regulatorní a obchodní rámec, který posiluje globální přenos rizik prostřednictvím zajištění a jiných kapitálových řešení spojených s pojištěním.

V prohlášení se uvádí, že RAB vítá podpis zmíněné bilaterální dohody mezi EU a USA o obezřetnostních opatřeních pro pojištění a zajištění. Předpokládá se, že tato dohoda usnadní především přeshraniční zajišťovací obchod, z čehož budou mít přímý užitek pojistníci. Očekává se ovšem i pozitivní vliv na ekonomický růst, a to v obou jurisdikcích.


Mohlo by vás zajímat: Chatboty ve finančních službách Rakušané nechtějí


RAB oceňuje významný čas a úsilí, které zainteresované osoby v EU a USA věnovaly v uplynulých dvou letech jednání a finalizaci dohody. Toto společné úsilí mělo klíčový význam pro dosažení vyváženého výsledku. RAB konkrétně vítá závazek USA odstranit regulatorní kolaterální požadavky, jimž čelí evropské zajišťovny, pokud obchodují v USA na přeshraniční bázi.

V praxi to doposud probíhá tak, že evropské zajišťovny musí složit finanční záruky za své závazky v USA, což zvyšuje náklady a snižuje konkurenceschopnost. Nově dohodnutým opatřením se vytvoří rovné podmínky pro evropské i americké zajišťovny.

Pro budoucnost je ovšem podstatné, aby dohoda byla velice rychle uzavřena, resp. potvrzena příslušnými institucemi na obou stranách, a nabyla co nejrychleji účinnost. Pak bude možné přikročit na obou stranách k implementaci přijatých závazků.


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Tak letos zase bylo sucho…


RAB vychází ze zásady, že zajišťovnám z dobře regulované jurisdikce by mělo být povoleno svobodně přebírat riziko na přeshraniční bázi, a to bez toho, aby byly podrobovány statutárním kolaterálním požadavkům či jiným opatřením, jež mají ekvivalentní efekt. Podle všeho se, že k prosazování tohoto principu se připojila též americká strana.

Jakmile bude bilaterální dohoda mezi EU a USA úspěšně implementována, vznikne precedens s globálním významem pro rozvoj otevřených trhů a volného přeshraničního obchodu. RAB doufá, že tato dohoda bude silným pozitivním signálem pro jiné jurisdikce ve světě.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články