EIOPA: doporučení  pro online srovnavače pojištění


			EIOPA: doporučení  pro online srovnavače pojištění
17.2.2014 Legislativa

EIOPA se ve svém reportu z  konce ledna tohoto roku zabývá  doporučením pro online srovnavače pojištění. Tímto doporučením se snaží o prosazení  pricipů přehlednosti a spravedlivé prezentace produktů a o ochranu spotřebitele.

Zpráva se zabývá mimo jiné tím,  jak  by měly  online srovnavače informovat  o svých  službách, které  produkty jsou nejčastěji předmětem  srovnávání a jaká kritéria se pro jejich srovnávání používají. Také se zabývá způsobem, kterým srovnavače řeší  případný střet  zájmů a v neposlední řadě také tím, jak často probíhá aktualizace informací.

Mezi doporučení, které EIOPA pro online srovnavače vydala patří například:

  • nepoužívat cenu jako jediné kritérium pro srovnání a poskytnout uživateli informaci o konečné výši pojistného a o všech dalších poplatcích
  • poskytnutí srozumitelých a jednoduše dostupných informací o tom, jakým způsobem postupovat v případě nahlášení pojistné události pro projištění zakoupené prostřednícvím srovnavače
  • zveřejnění informací o tom, kdo je vlastníkem srovnavače a jaké další  společnosti jsou s ním v obchodním, nebo jiném smluvním vztahu
  • prezentovat jasně a srozumitelně hlavní rysy a charakteristiku produktu, včetně výše pojistného krytí a případných výjimek
  • komunikovat jasným a jednoduchým jazykem, vyhnout se žargonu a zbytečné nepoužívat
    odborné výrazy

EIOPA očekává, že doporučení předložené v této zprávě budou přijata příslušnými subjekty na trhu na základě dobrovolnosti. Mohou také sloužit jako podklad pro další práci  příslušných  národních  dohledových  orgánů.

EIOPA

Zdroj: EIoPA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články