EIOPA posuzuje dopady rizik plynoucích ze změny klimatu


			EIOPA posuzuje dopady rizik plynoucích ze změny klimatu

Orgán dohledu EIOPA informoval o výsledcích šetření, která se týkají vystavení evropských pojistitelů fyzikálním rizikům vyplývajících ze změny klimatu.

V této zprávě jsou obsaženy první výsledky založené na rozsáhlém sběru dat z pojišťovacího průmyslu. EIOPA se zaměřila na pojištění majetku, pojištění domácnosti a podnikatelské pojištění pro případ přerušení provozu a u všech těchto typů pojištění se zajímala o pojistná nebezpečí vichřice, požár a povodeň (jak říční, tak na pobřeží moře). Tato pojistná nebezpečí, resp. rizika, byla identifikována jako nejvíce relevantní a potencionálně jako nejvíce ničivá pro byznys v pojištění majetku v Evropě, a to jak ze současné, tak i budoucí perspektivy.


Mohlo by vás zajímat: Jaroslav Besperát: V oblasti hybridů a elektroaut jsem očekával rychlejší vývoj


Cílem sledované zprávy je poskytnout prvotní hodnocení vystavení evropského pojišťovacího sektoru rizikům souvisejícím s klimatem a informovat o budoucí práci v této relativně nové oblasti. Výsledky podle EIOPA ukazují, že evropské pojišťovací skupiny i sólo pojišťovací podniky, zahrnuté do hodnoceného vzorku,  měly historicky dobrou pozici k vyřízení pojistných událostí vyplývajících ze tří velkých evropských přírodních katastrof, jež jsou ve zprávě analyzovány. Nicméně je podle EIOPA důležité poznamenat, že schopnost pojišťovacího sektoru pokračovat v nabízení finanční ochrany pro případ následků takových událostí závisí na jeho schopnosti ocenit pravděpodobný dopad změny klimatu a na odpovídajícím přizpůsobení podnikatelských strategií příslušných pojistitelů.  

Samotní respondenti například očekávají, že všechny oblasti podnikání související s majetkem budou dotčeny fyzikálními riziky vyplývajícími ze změny klimatu. Existuje mezi nimi prý konsensus v tom, že pojistné se pravděpodobně zvýší a že adaptační a mitigační (zmírňující) opatření budou v budoucnu hrát kruciální roli ve snižování úrovně rizik.


Mohlo by vás zajímat: PwC: Zájem o top manažery zodpovědné za udržitelnost roste


EIOPA na základě příslušných zjištění uvádí, že je třeba toho ještě hodně učinit, aby pojišťovací průmysl byl připraven na změny související s klimatem. EIOPA hodlá nadále spolupracovat s národními kompetentními orgány, tj. orgány dohledu, a pojišťovacím průmyslem za účelem zvýšení povědomí o příslušných rizicích. Chce rovněž přispět k přípravě sektoru na zvládnutí účinků změny klimatu.

Zainteresované osoby se mohou seznámit přímo s celou zprávou EIOPA.[1] Lze v ní například zjistit, že do šetření EIOPA bylo zapojeno 35 velkých evropských skupin aktivních v neživotním pojištění a pak 9 neživotních a kompozitních pojistitelů s celkovým podílem ve výši 59 %, měřeno hrubým předepsaným pojistným, v roce 2020 na pojistném trhu v rámci Evropského hospodářského prostoru, pokud jde o požární pojištění a pojištění pro případ dalších škod na majetku. Přínosné je ovšem hlavně to, že detailně, a to na 27 stranách, jsou prezentovány výsledky šetření.


[1] https://www.eiopa.europa.eu/document-library/discussion-paper/discussion-paper-physical-climate-change-risks_en

Zdroj: EIOPA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články