IAIS vydala zprávu o vlivu klimatické změny na investice pojišťoven


			IAIS vydala zprávu o vlivu klimatické změny na investice pojišťoven

Regulace pojišťovnictví je prováděna nejen na národní úrovni či v případě členských států EU hlavně na úrovni EU, ale i na globální úrovni. Klíčovou roli v tomto směru sehrává především Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví (IAIS). Kromě například vydávání globálních standardů či pravidel se věnuje i analytické činnosti. Tato asociace nedávno zveřejnila speciální zprávu – v rámci edice zpráv o globálním pojistném trhu – jež je první globální kvantitativní studií hodnotící vystavení investic pojišťoven klimatické změně.

Z této globální kvantitativní studie vyplývají následující hlavní závěry:

  • více než 35 % aktiv investovaných pojistiteli je vystaveno rizikům z klimatické změny. Tento závěr se opírá o data, jež pokrývají 75 % globálního pojišťovacího sektoru,
  • analýza scénářů potvrzuje významné přínosy řádného (spořádaného) přechodu k mezinárodně dohodnutým klimatickým cílům, a to jak z hlediska finanční stability, tak z hlediska solventnosti,
  • zpráva IAIS poskytuje důležitý výhled pro mezinárodní úsilí dohledu nad pojišťovnictvím, aby byly identifikovány a řešeny mezery v oblasti dat a analyzována rizika v oblasti finanční stability.

K těmto hlavním závěrům je zapotřebí dodat dvě informace. Za prvé, zmíněné scénáře byly připraveny s ohledem na možné dopady budoucích klimatických změn. Za druhé, zpráva je určena především orgánům dohledu, neboť ukazuje těmto orgánům význam posuzování toho, jak klimatická změna může ovlivnit pojišťovací sektor a jednotlivé pojistitele a také význam adekvátní dohledové reakce. IAIS se zavazuje prohloubit šíři a rozsah své pomoci orgánům dohledu.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Co může po volbách „zatopit“ pojistnému sektoru?


V prohlášení je pak ještě zvýrazněno, že kvantitativní analýza dat ukázala, že „klimaticky relevantní aktiva“ v rámci akcií, korporátních bondů, půjček, hypoték, státních obligací a nemovitostí představují více než 35 % celkových aktiv pojistitelů. Pokud jde o akcie, korporátní bondy, půjčky a hypotéky, tak „klimaticky relevantní aktiva“ se týkají sektoru bydlení a energeticky náročných odvětví.

Analýza scénářů zaměřená na posouzení budoucích možných dopadů klimatické změny zase ukazuje, že velikost dopadu je značně závislá na typu uvažovaného přechodu. Z porovnání řádného (spořádaného) přechodu k mezinárodně dohodnutým klimatickým cílům s chaotickým (neuspořádaným) přechodem, nebo se scénářem, kdy klimatické cíle nejsou plněny, vyplývá, že chaotický nebo neúplný přechod by měl dvakrát až šestkrát větší negativní dopad na solventnost napříč pojišťovacím sektorem. Například výsledky vyplývající z chaotického scénáře ukazují na absolutní pokles solventnostního poměru o 14 %. Nicméně, jestliže se vezme podle IAIS v úvahu celkově solidní solventnostní pozice globálního pojišťovacího sektoru, tak se jeví, že sektor jako celek by byl schopen absorbovat ztráty z investování rezultující ze všech scénářů připravených IAIS.


Mohlo by vás zajímat: Vývoj povinného ručení 2021: Dynamika růstu pojistného výrazně zpomaluje!


Z této zprávy IAIS lze určitě učinit jeden obecný závěr, a to, že klimatická změna a její dopady budou hrát v regulaci a dohledu nad pojišťovnictvím mnohem větší roli než doposud.

Zdroj: IAIS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články