Insurance Europe doporučuje zvýšit povědomí o mechanismech řešení sporů


			Insurance Europe doporučuje zvýšit povědomí o mechanismech řešení sporů

Insurance Europe (IE) informovala o své odpovědi na konzultaci Evropské komise (EK) týkající se zlepšení v oblasti dodržování práv spotřebitele napříč celou EU. Vychází se z toho, že za účelem docílení spokojenosti spotřebitelů a žádoucích výsledků při poskytování služeb by spotřebitelé měli mít přístup k efektivním a účinným mechanismům řešení sporů, a to při nízkých nákladech nebo bez jakýchkoli poplatků.  

Insurance Europe plně souhlasí s výše uvedenou tezí a vítá tu skutečnost, že EK započne vyhodnocovat příslušné právní akty EU, k nimž patří:

  • směrnice 2013/11/EU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů) – ADR,
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) - ODR,
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ze dne 12. prosince 2017 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004 (Text s významem pro EHP) - CPC.

Mohlo by vás zajímat: S malými dětmi v autě se nejčastěji bourá v létě


Tyto právní akty EU poskytují spotřebitelům podle IE ujištění, že mají přístup k účinným, rychlým a levným nebo dokonce bezplatným mechanismům pro řešení sporů. Spotřebitelé se mohou spolehnout i na to, že existuje odpovídající dohled a koordinace mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů, pokud nastanou určité nedostatky, jež přesahují rámec jednoho členského státu.


Mohlo by vás zajímat: Poradci v pololetí: Konsolidace zrychluje


Evropští pojistitelé vítají tuto další možnost ujištění spotřebitelů, jež doplňuje úsilí pojistitelů o rychlé, férové a transparentní vyřešení stížnosti nebo sporu. IE je nicméně názoru, že spotřebitelé nemají dostatek znalostí a informací jak o alternativním řešení spotřebitelských sporů, tak o řešení spotřebitelských sporů on-line. IE by proto uvítala adekvátní opatření EU k podpoře takových mechanismů.

Specialistům lze doporučit prostudování znění celé odpovědi IE na danou konzultaci ZDE.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články