Jak IE reaguje na směrnici o korporátní udržitelnosti náležité péče?


			Jak IE reaguje na směrnici o korporátní udržitelnosti náležité péče?

Federace Insurance Europe (IE) informovala o své odpovědi na konzultaci organizovanou Evropskou komisí k návrhu směrnice o korporátní udržitelnosti náležité péče.

Podle IE se veškeré ekonomické činnosti se musejí vyhnout tomu, aby negativně působily na lidská práva a životní prostředí. Kromě toho IE zdůrazňuje, že pojišťovací průmysl vítá taková rozhodnutí korporací, jež berou náležitě v úvahu široké spektrum úvah či aspektů týkajících se jak vlivu korporací na lidi a planetu, tak i na dlouhodobý finanční výkon. Cílem návrhu směrnice o korporátní udržitelnosti[1] náležité péče (dále jen „směrnice“) je urychlit a prohloubit činnosti v oblasti korporátní udržitelnosti a v oblasti plánování přechodu, které již mnohé společnosti provádějí. IE, resp. evropský pojišťovací průmysl, tento cíl plně podporuje.  


Mohlo by vás zajímat: Změna přístupu ČNB k poskytování odpovědí na odborné dotazy


V tomto ohledu evropský pojišťovací sektor podle IE vítá i fakt, že směrnice vymezuje harmonizovaný rámec požadavků na korporátní náležitou péči. Tím budou zajištěny regulatorní rovné podmínky, a to včetně společností ze třetích zemí, jež také spadají do působnosti směrnice,  a zabrání se rozdílům mezi členskými státy EU. Evropský pojišťovací průmysl by podle IE chtěl přesto ještě obrátit pozornost zákonodárců především na následující klíčové otázky:

  • konzistence a sladění s ostatní legislativou EU má zásadní význam, aby bylo možné se vyhnout roztříštěnému rámci v oblasti náležité péče, což by mohlo vést k reálným potížím při praktické implementaci směrnice. Ve směrnici proto musí být výslovně stanoveno, že specifické sektorální závazky či povinnosti budou mít přednost,
  • požadavky náležité péče by měly být použity toliko na konsolidované úrovni,
  • definice hodnotového řetězce vyžaduje přezkoumání, aby plně odrážela specifika pojišťovacího sektoru a byla omezena na zavedené (stálé) partnery,
  • pravidla občanskoprávní odpovědnosti by neměla být do této směrnice zahrnuta. Pokud článek 22 bude ve směrnici ponechán, tak je podstatné, aby požadavky náležité péče byly přiměřené, jasné, proporcionální a dosažitelné,
  • je zapotřebí více vyjasnit problematiku dohledu.

Mohlo by vás zajímat: UNIQA pojišťovna v prvním čtvrtletí posílila hlavně v životním pojištění


Nad rámec zprávy IE je vhodné doplnit, že Evropská komise přijala návrh této směrnice dne 23. února 2022. Jejím cílem je dle Komise podporovat udržitelné a zodpovědné chování korporací a ukotvit lidská práva a životní prostředí do podnikatelské činnosti a do správy a řízení korporací. Nová pravidla mají zajistit, že korporace budou řešit negativní dopady vyplývající z jejich podnikatelské činnosti, a to včetně hodnotových řetězců jak v Evropě, tak též mimo ni.[2] Na závěr je nutno zmínit, že Evropská komise vyprodukovala v oblasti udržitelnosti již řadu právních aktů a řada z nich je ještě ve fázi projednávání či přípravy. Tato legislativní smršť vychází zejména z Akčního plánu – Financování udržitelného růstu, který byl zveřejněn dne 8. března 2018 [COM(2018) 97 final].


[1] V angličtině: Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD) Directive. Český ekvivalent – pracovní překlad.
[2]https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/corporate-sustainability-due-diligence_en

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články