Změna přístupu ČNB k poskytování odpovědí na odborné dotazy


			Změna přístupu ČNB k poskytování odpovědí na odborné dotazy z oblasti finančního trhu
23.6.2022 Spektrum

ČNB mění přístup k zodpovídání odborných dotazů profesionálních účastníků finančního trhu (tzv. kvalifikovaných dotazů). Namísto dosavadního zasílání individuálních odpovědí jednotlivým tazatelům se ČNB bude od začátku července 2022 k těmto odborným dotazům vyjadřovat zpravidla formou uveřejnění obecného stanoviska (zobecněné odpovědi) na svých internetových stránkách. Podmínkou zodpovězení dotazů bude tedy souhlas tazatele s možností uveřejnění odpovědi a rovněž položeného dotazu.

Prioritně bude ČNB nově zodpovídat odborné dotazy asociací účastníků trhu (existují-li v daném sektoru), u kterých lze přepokládat širší význam pro účastníky finančního trhu. Shodně hodlá upřednostňovat také dotazy jednotlivých účastníků trhu či jejich právních zástupců, jestliže budou mít obdobný obecný význam. S cílem přispívat k jednotnému uplatňování právně závazných aktů Evropské unie bude relevantní část dotazů, které svým obsahem směřují na výklad regulace EU, zasílána k vyjádření příslušnému evropskému orgánu dohledu, s výjimkou interpretačně jednoznačných případů. ČNB očekává, že dotazy asociací i jednotlivých účastníků finančního trhu budou odpovídat požadavkům kladeným na kvalifikované dotazy.


Mohlo by vás zajímat: Chudé trvalé následky úrazu již nejsou třeba


Nový způsob nakládání s kvalifikovanými dotazy je motivován především posílením transparentnosti coby jednoho z principů fungování ČNB. Zveřejňování odpovědí na všechny podstatné kvalifikované dotazy posílí dostupnost potřebných informací a vodítek nejen pro osoby, které dotazy položily, ale i pro ostatní účastníky trhu, kteří spoléhají na obecná výkladová stanoviska. Prioritizace odpovědí na obdržené dotazy současně umožní lépe reagovat na jejich soustavně rostoucí objem v posledních letech.


Mohlo by vás zajímat: Robert Stejkora: Už žádné smrákání…


ČNB v rámci dohledu nad finančním trhem dlouhodobě poskytuje profesionálním účastníkům finančního trhu podporu při řešení nejasných otázek s cílem usnadnit plnění povinností, které jim předpisy na finančním trhu ukládají, a předcházet porušování těchto předpisů. Upozorňuje však, že úkolem ČNB není nahrazování úvahy samotných účastníků finančního trhu nebo jejich právních a ekonomických poradců. Kvalifikované dotazy zaslané ČNB do konce června 2022 budou odpovězeny za stávajících podmínek.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články