Jaké jsou výsledky evropského pojišťovnictví v roce 2021?


			Jaké jsou výsledky evropského pojišťovnictví v roce 2021?

Insurance Europe (IE) zveřejnila předběžné údaje o výkonu evropského pojišťovnictví v roce 2021. Z publikace IE pod názvem „European Insurance – Preliminary Figures 2021“ („Evropské pojišťovnictví – předběžné údaje 2021“) je důležité upozornit na následující trendy.

Hrubý domácí produkt (HDP) EU 27 se vzchopil z dopadů pandemie a vzrostl v roce 2021 oproti předchozímu roku o 5,4 %. Tento výsledek určitě pozitivně ovlivnilo rychlé použití vakcín, postupné rušení omezení ekonomické činnosti a obnovení ekonomické aktivity. Růst HDP podpořila především rostoucí poptávka domácností, ale i evropské plány obnovy.


Mohlo by vás zajímat: ČAP: Předpis smluvního pojistného se v 1. pololetí meziročně navýšil o 7,8 %


Inflace v EU je ke konci roku 2021 odhadována na 5,3 %. Její nárůst se projevil ve druhé polovině roku 2021 a gradoval v roce 2022, přičemž v dubnu 2022 se průměrná inflace v EU dostala na 8,1 % a v květnu 2022 na 8,8 %, a to bez náznaků toho, že by dosáhla vrcholu. Mezi příčiny vzestupu inflace řadí IE pochopitelně válku na Ukrajině, ale zmiňuje též vliv narušení dodavatelských řetězců či dopady klimatické změny na ceny některých produktů. Inflace dopadá i na pojišťovací průmysl, zejména do nákladů na pojistná plnění. U autopojištění a pojištění majetku se dopad inflace projevil již v roce 2021. Na inflaci je citlivé i zdravotnictví vzhledem k růstu nákladů na zdravotní péči. Dá se očekávat vliv inflace též na obchod pojišťoven, neboť spotřebitelé mohou vzhledem k všeobecnému růstu cen omezovat i nákupy pojištění.

Pokud jde o pojistné, resp. hrubé předepsané pojistné, tak IE zveřejnila pouze graf vyjadřující vývoj pojistného v roce 2021 oproti roku 2020 v 26 zemích, jejichž asociace jsou členem IE. To znamená, že předběžné údaje zatím IE nedodaly všechny členské asociace. Dále je třeba vzít v úvahu z důvodu pandemické krize mimořádnost roku 2020, který tvoří základnu pro srovnání s rokem 2021. I když vypovídací schopnost zmíněného grafu není optimální, lze konstatovat, že ve všech sledovaných zemích došlo v roce 2021 k nárůstu pojistného, a to v rozmezí od cca 1 % (Německo) do 34 % (Portugalsko).


Mohlo by vás zajímat: Markéta Šichtařová: Koho inflace posílí, koho naopak oslabí?


Výjimkou je toliko Slovensko, kde došlo k poklesu pojistného, ale podle IE z toho důvodu, že dodané údaje reprezentují v roce 2021 jen 83 % slovenského pojistného trhu. Pokud jde o ČR, tak nárůst pojistného lze dle grafu odhadnout na cca 7 %. Z grafu též vyplývá, že v rozhodující většině sledovaných zemí byl docílen nárůst pojistného v roce 2021 i oproti roku 2019, tj. poslednímu roku před pandemií. Výjimkou při tomto srovnání je jen pokles pojistného ve Finsku, Lucembursku, Slovensku (viz výše zmíněný metodický problém), Španělsku a Švýcarsku. V žádné z těchto zemí však tento pokles nepřekročil hranici 7 %.

Lze ocenit, že federace IE zveřejnila již předběžné údaje za rok 2021, ale jejich využití pro analytické účely je pouze částečné vzhledem k omezenému počtu asociací, jež zaslaly údaje, i vzhledem k tomu, že některé asociace nedodaly kompletní údaje. Přesto lze zájemcům o vývoj evropského pojišťovnictví v roce 2021 statistickou publikaci IE doporučit, a to alespoň pro základní orientaci.[1]


[1] https://insuranceeurope.eu/publications/2674/european-insurance-preliminary-figures-2021/download/Preliminary+figures%202021.pdf

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články