Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.

Alena Macková

Funkce: První ombudsman Kanceláře ombudsmana ČAP

Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Celou svou profesní dráhu zasvětila otázkám fungování ochrany práv.

Je uznávanou odbornicí v oblasti civilního procesu a alternativního řešení sporů. Zabývá se soudním řízením, postavením soudců, notářů, advokátů a dalších institucí justičního systému.

Je autorkou a spoluautorkou desítek publikací (vysokoškolských učebnic, komentářů k zákonům a monografií, včetně těch cizojazyčných). Přednáší pro odbornou i laickou veřejnost.

Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D byla do funkce ombudsmanky jmenována správní radou. Funkční období je tříleté, přičemž ombudsman může být do funkce jmenován opakovaně.

Související články