Atradius v Česku hospodaří s tržbami 314 milionů korun


			Atradius v Česku hospodaří s tržbami 314 milionů korun

Rok 2017 znamenal pro Atradius celosvětově silný výsledek, ke kterému společně přispěly všechny divize napříč celou skupinou. Jádrem pozitivních výsledků je důraz na využití inovativních technologií stejně jako silná orientace Atradius na kulturní prostředí zemí, kde působí její zákazníci. V Česku hospodařila pojišťovna v roce 2017 s tržbami 314 milionů korun.

Celkový výnos Atradius vzrostl v roce 2017 globálně o 4,3 % na 1,837 milionu eur (ve srovnání s 1,761 milionu eur v roce 2016). Příjmy z pojištění dosáhly 1,719 milionu eur, což znamená 2% nárůst (2,7 % při konstantních směnných kurzech) oproti předchozímu období.

V regionech severní Ameriky, Asie a střední a východní Evropy povzbudivě narostly tržby, což koresponduje s ambicemi Atradius v těchto oblastech.

Výkaz zisků a ztrát (údaje v mil. eur)

 

2017

2016

Rozdíl

Celkové příjmy (z pojištění a služeb)

1 837,2

1 760,7

4,3 %

Výsledek technického účtu

260,1

239

8,8 %

Zisk po zdanění

186,2

211,8

(12,1 %)

Hrubý škodní poměr (hrubá výše nákladů na pojistná plnění/předepsané hrubé pojistné)

41,7 %

41,6 %

 

Hrubý nákladový poměr (hrubé náklady/předepsané hrubé pojistné)

35,7 %

36,4 %

 

Hrubý kombinovaný poměr

77,4 %

78,0 %

 

Rozvaha (údaje v mil. eur)

Celková aktiva

4 519,2

4 417,7

2,3 %

Vlastní kapitál a podřízená dlužná pozice

2 076,8

1 948,9

6,6 %

Škodní poměr před zajištěním dosáhl vynikající hodnoty 41,7 % a oproti roku 2016 se prakticky nezměnil. Jde o důsledek pokračujícího upisování vysokého rizika a úspěšného risk managementu. Poměr celkových nákladů se v roce 2017 zlepšil a dosáhl hodnoty 35,7 % oproti 36,4 % v roce 2016 v důsledku striktní kontroly výdajů v kombinaci s ambiciózními investicemi do IT.


Mohlo by vás zajímat: Vrcholové vedení firem stále častěji cílem kyberútoků


Celkový zisk se na globální úrovni zvýšil o 8,8 % (260,1 mil. eur) ve srovnání s 239 mil. eur v předchozím roce. Pozitivní vývoj ve všech obchodních liniích vyústil ve skvělý složený poměr (škodný poměr + nákladovost) 77,4 % ve srovnání se 78,0 % v roce 2016.

Agentura Moody’s zvýšila rating společnosti Atradius z A3 (v roce 2016) na A2 (stabilní výhled, bezpečná investice) v roce 2017.

Výsledek hospodaření Atradius v Česku činil v roce 2017 314 milionů korun.

„Našim cílem je budovat stabilní prostředí s excelentním servisem, na který se naši zákazníci budou moci spolehnout. Daří se nám to i díky rozšiřování online služeb, jako je inovativní portál Atradius Atrium nebo produktová novinka CoverOnTop ve spolupráci s pojišťovnou Tokio Marine Kiln ze syndikátu Lloyds,“ vysvětluje Markéta Stržínková, ředitelka pojišťovny Atradius. 

Zdroj: Atradius

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články