Pojišťovnictví v roce 2017: Markéta Stržínková, generální ředitelka Atradius Crédito y Caución


			Pojišťovnictví v roce 2017: Markéta Stržínková, generální ředitelka Atradius Crédito y Caución
31.1.2017 Spektrum

Pravidelný každoroční seriál Pojišťovnictví v roce, přináší pohled generálních ředitelů a osobností pojistného trhu na uplynulý rok i výhled na rok nadcházející. Stejně tak letos jsme oslovili odborníky na pojistný trh a v mnohodílném seriálu, Vám postupně přineseme cenná zhodnocení a predikce do dalšího roku. Dnes odpovídá Markéta Stržínková, generální ředitelka úvěrové pojišťovny Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros.

Rok 2016 byl velmi bohatý na změny v legislativě. Která změna byla pro Vaší společnost nejnáročnější a proč?

Obě významné legislativní změny, a to jak změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, tak změna zákona o pojišťovnictví se nás přímo nedotkly. Jsme specializovanou neživotní úvěrovou pojišťovnou a ve vztahu k Solvency II jsme v loňském roce aplikovali model kapitálové přiměřenosti na úrovni jednotlivých pojistných smluv.

Na listopadové konferenci ČAP se hovořilo o tom, kolik prostředků si vpojišťovně vyžádá compliance. Mohl byste procentně vyjádřit jak velkou část režijních nákladů spotřebuje compliance u vás?

Compliance je neoddělitelnou součástí naší práce a prolíná se řadou našich činností. Vedle několika kolegů, kteří se compliance zabývají na úrovni centrály, máme po celém světě přibližně 3 300 zaměstnanců. 

V letošním roce se plánuje ukončení intervencí ČNB. Jaký to bude mít dopad na pojišťovnictví a jak této změny využije vaše pojišťovna?

Ekonomická situace na českém trhu je sice podle řady ukazatelů příznivá, ale vysoká zaměstnanost, ztráta exportních trhů v Rusku pro tradiční průmyslová odvětví a další faktory komplikují případný odhad toho, co se bude dít po ukončení intervencí. Jsme silně závislí na německém trhu, tedy další vývoj bude určován jeho chováním. 

Můžeme od vaší pojišťovny letos těšit nějaké inovace a novinky?

Naše pojišťovna má jako hlavní prioritu modernizaci technologií pro práci s úvěrovým pojištěním. V loňském roce jsme uvedli nástroj Atradius Insights, který umožňuje práci s pojištěnými pohledávkami na nejvyšších dostupných standardech v oboru. V letošním roce navážeme se spuštěním nového zákaznického portálu pro komunikaci s pojišťovnou a zavedeme efektivnější model inkasa pojištěných pohledávek, který minimalizuje administrativu na straně zákazníka.

Děkuji za odpovědi

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články