David Poes: Pojistný trh je výrazně ovlivněn novými legislativními požadavky


			David Poes: Pojistný trh je výrazně ovlivněn novými legislativními požadavky
25.2.2020 Pojistný trh

Jaký byl průběh uplynulého roku optikou pojistného trhu a jaké budou klíčové momenty roku 2020? V dnešním zamyšlení představí své postřehy David Poes, Chief Life and Investment Officer ve společnosti YOUPLUS.

Stabilita odvětví na jednu stranu, ale i změny provázely pojistný trh v České republice v roce 2019. Několik pojišťoven, které dlouhodobě působily na českém trhu, se z něj postupně stahují. To nevidím jako negativní signál ohledně budoucího vývoje pojistného trhu v České republice. Podle mého jde spíše o důsledek globální strategie jejich mateřských společností.

To, že pojistný trh v České republice má stále zajímavý potenciál, potvrzuje i příchod dvou nových subjektů na poli životního pojištění. Vedle pojišťovny YOUPLUS, kde mám tu čest působit, jde o pojišťovnu Simplea ze skupiny Partners. Oba tito noví hráči se chtějí profilovat primárně jednoduchostí, orientací na zákazníka a využitím moderních technologií, což jsou dle mého trendy, které budou určovat vývoj pojistného trhu v roce 2020 a v dalších letech.


Mohlo by vás zajímat: Vladimír Přikryl: Změna zdanění rezerv byla diskutována od přijetí SII!


Celý pojistný trh je v posledních letech výrazně ovlivněn také novými legislativními požadavky. Kromě těch evropských, jako jsou IDD,  GDPR atd., šlo v roce 2019 i o lokální změnu zdanění rezerv, která necitlivě zasáhla segment životního pojištění v České republice. Adaptace na nové legislativní podmínky stojí pojišťovny hodně zdrojů. To společně s výrazným konkurenčním bojem primárně v cenové oblasti přináší nižší profitabilitu a tlačí pojišťovny ke zvyšování efektivity fungovaní. Tady je pozice jednotlivých hráčů odlišná. Ti velcí mají výhodu ve velikosti svých kmenů, a díky tomu jednodušší „amortizaci“ fixních nákladů, menší pojišťovny jsou typicky více flexibilní, nezatížené minulostí starých IT systémů a procesů.

Faktorů, které budou ovlivňovat sektor pojišťovnictví v roce 2020, je více, většina z nich se těžko predikuje.  Obecně lze říci, že zatím „teplá zima“ by se mohla pozitivně odrazit v segmentu pojištění motorových vozidel. Pokračující sucho může naopak přinést více škod v oblasti zemědělského pojištění a zároveň nepřímo v důsledku více požárů také v majetkovém pojištění.


Mohlo by vás zajímat: Aleš Žárský: Pojišťovnictvím profukuje svěží vítr změn


Z pohledu dlouhodobých trendů je důležité, aby pojišťovny reagovaly na vývoj ve společnosti a byly součástí těchto změn. Kromě již zmíněné digitalizace a jednoduchosti zůstane klíčovým faktorem rychlost, kvalita servisu a osobní přístup. Ten je z mnoha důvodů nenahraditelný, proto hlavně v oblasti životního pojištění bude nadále klíčové kvalitní finanční poradenství zohledňující individuální potřeby každého klienta a jeho blízkých.

David Poes
Chief Life and Investment Officer
YOPUPLUS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články