Nová organizační struktura skupiny Generali


			Nová organizační struktura skupiny Generali

Skupina Generali informuje o své nové organizační struktuře. Představenstvo ji schválilo na návrh výkonného ředitele skupiny Philippe Donneta. Tato nová organizační struktura by měla napomoci realizaci klíčových strategických priorit tak, aby byl nadále úspěšně plněn plán pro rok 2021 a skupina byla připravena na další strategický cyklus.

Mezi tyto prioritní cíle patří:

  • posilovat disciplínu v řízení aktiv a pasiv za účelem dalšího zvýšení odolnosti rozvahy vůči volatilním trhům, a to v souladu s pokrokem učiněným od zahájení strategie Generali 2021. Příprava pojistných produktů bude na úrovni skupiny podpořena integrací řízení investic a oblasti pojištění. To umožní lépe zohledňovat potřeby klientů a poskytovat udržitelné výnosy akcionářům v prostředí „na dlouho nižších“ úrokových sazeb;
  • akcelerovat implementaci strategie multi-butikové platformy v oblasti řízení aktiv, která je klíčovým pilířem pro ziskový růst, zlepšenou diverzifikaci výnosů a sníženou absorpcí kapitálu, a to i prostřednictvím doplňkových dovedností,
  • urychlit tempo digitální transformace, zefektivnit provozní procesy, pokračovat v naplňování strategické ambice celoživotního partnerství, zřídit dohled nad nástroji podporujícími digitální a technologickou transformaci.

Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Nové zkoušky významně zvyšují kvalitu profesionálů v oboru


Jako součást nové racionalizované organizační struktury skupina Generali jmenovala do funkce řadu vrcholných manažerů, kteří budou podávat zprávy přímo výkonnému řediteli skupiny za účelem splnění cílů plánu Generali 2021. Tato jmenování demonstrují hlubokou orientaci Generali na interní talenty a upřednostnění schopností a kompetentnosti.

Mezi nové vrcholné manažery patří:

  • Sandro Panizza, který se dne 1. března 2021 ujme nově vytvořené funkce skupinového ředitele pro pojištění a investice. V příslušné nové organizační jednotce budou integrovány kompetence ředitelství skupiny Generali pro pojištění a zajištění a pro řízení investic,
  • Carlo Trabattoni, který bude zastávat funkci výkonného ředitele pro oblast řízení aktiv a správy majetku. Odpovídající nově zřízená podnikatelská jednotka zahájí činnost 1. března 2021, a to po přerozdělení investičních aktivit skupiny. Trabattoni bude zodpovědný za koordinaci aktivit společností skupiny pro řízení aktiv a za Banca Generali,
  • Bruno Scaroni, jenž se stane skupinovým ředitelem pro transformaci. Také v tomto případě se jedná o nově vytvořenou pozici, v níž bude integrována s účinností od 1. února 2021 zodpovědnost za strategii operací a za digitální a technologickou transformaci,
  •  Giancarlo Fancel, který nyní zastává funkci finančního ředitele pro Itálii a globální byznys. Od 1. března 2021 ale převezme funkci ředitele skupiny pro řízení rizik.
Zdroj: Generali

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články