Martin Žáček: Penzijní a zdravotní reforma jsou výzvy pro 2018


			Martin Žáček: Penzijní a zdravotní reforma jako výzvy pro 2018

Jako každým rokem tak i letos přichází odborný portál oPojištění.cz s novoroční anketou, ve které se osobnosti pojistného trhu vyjadřují k vývoji pojišťovnictví. Dnes vám představíme názor předsedy představenstva a generálního ředitele UNIQA pojišťovny Martina Žáčka.

Letopočet 2017 považuji pro celý český pojistný trh za vcelku dobrý rok. Pro naši společnost to byl rok mimořádně příznivý.

Pojišťovnictví celkově profitovalo z velmi dobré kondice české ekonomiky. K růstu přispěly rekordní prodeje automobilů, pokračující silný zájem o hypotéky i zvýšená poptávka ze strany průmyslu a firem vezoucích se na vlně růstu. V pojištění vozidel na trhu bohužel nedošlo k potřebnému růstu pojistného v souvislosti s nárůstem škodní zátěže. O to větší bude tlak na profitabilitu a tím pádem na navýšení sazeb v roce letošním. Také životní pojištění nadále trpělo nepříznivou situací na finančních trzích a odklonem části zprostředkovatelů k jiným produktům v souvislosti s legislativou zavedenou koncem roku 2016.

Pozitivně je třeba hodnotit i to, že rok 2017, až na vichřici Herwart, proběhl bez větších katastrofických škod, což přispělo k solidnímu vývoji škodovosti v pojišťovnách a lepšímu pojistně-technickému výsledku. A ten je v dobách prakticky nulových možností zhodnocení finančních rezerv prostřednictvím konzervativních nástrojů klíčový.


Mohlo by vás zajímat: Robert Kareš: Regulatorní lavina je imperativem dneška


Pokračoval náročný legislativní proces, ať už vyvolaný transpozicí evropské legislativy, či náš lokální. Ne všechna opatření a pravidla však skutečně reflektují reálné potřeby. Už vůbec pak neberou ohled na enormní výdaje a kapacity spojené s jejich přijetím a zavedením do praxe. Jednoznačně pozitivně ovšem hodnotím znovuzavedení úhradové povinnosti v povinném ručení. Zodpovědní řidiči tak už nebudou muset doplácet na ty nezodpovědné. 

UNIQA pojišťovně se loni vedlo velmi dobře, a to ve všech obchodních kanálech. Podařilo se jí navýšit tržní podíl, a zejména v některých neživotních segmentech patřila k premiantům. Dařilo se zavádět inovace a moderní technologie. Už bezmála 85 % smluv se sjednává výhradně elektronicky a velká část kontraktů se podepisuje biometricky. V rámci inovačního procesu jsme nabídli nové pojištění domů a domácností VARIANT, přišli s další verzí telematického autopojištění a přinesli jako první pojištění předdůchodové renty BALANCE. V neposlední řadě nám byl schválen náš částečný interní model, a to jako jedné z prvních pojišťoven u nás.


Mohlo by vás zajímat:Sloupek Kateřiny Lhotské: Do důchodu se půjde dřív


Pro rok 2018 nepočítám s velkými otřesy nebo změnami. Ekonomice se nadále bude dařit a podpoří tak sekundárně i naše odvětví. Za klíčovou považuji již zmíněnou změnu cenotvorby v oblasti autopojištění v reakci na vývoj škodovosti. Velmi si přeji, aby se uklidnila politická situace, protože nestabilita nepřeje strategickým opatřením a reformám. Ty však do budoucna zásadně potřebujeme. Jsou spojeny s potřebou změnit dosavadní rétoriku vlád a krátkodobost jejich horizontu. Pojišťovny jsou připraveny převzít odpovědnost jak v penzijní reformě, tak v reformě českého zdravotnictví. Jen bychom se jich už potřebovali dočkat.

V letošním roce nás čekají i dva zásadní legislativní milníky - GDPR v ochraně osobních údajů spotřebitelů a IDD pro regulaci zprostředkovatelských aktivit. Na přípravě pracují projektové týmy řadu měsíců a proces konzumuje řadu kapacit. Osobně jsem také velmi zvědav, do jaké míry budou náš business ovlivňovat insurtechové a fintechové společnosti, a jak se s tím naše společnosti v branži vypořádají. Za UNIQA jsme na kooperaci dobře připraveni.

Martin Žáček
Předseda přestavenstva a generální ředitel pojišťovny UNIQA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články