Nová evropská pravidla regulace mohou zdražit pojistné


			Nová evropská pravidla regulace mohou zdražit pojistné
25.3.2010 Pojistný trh

Evropský výbor orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (CEIOPS) připravuje neopodstatněné zvýšení kapitálových požadavků pojišťoven v rámci implementačních pravidel Solvency II.

Současná celosvětová hospodářská krize a předcházející finanční krize výrazným způsobem ovlivnily názory CEIOPSu na výši potřebného kapitálu pojišťoven v rámci připravovaných implementačních pravidel k nové regulaci Solvency II. Průběžně prováděné testy nepotvrdily potřebu nadměrného navyšování kapitálových požadavků, přesto hrozí riziko extrémně obezřetných pravidel. CEIOPS požaduje po pojišťovnách zvýšení až o 65–75 % (!) původně požadovaného solventnostního kapitálu, což je vysoce nad rámec principů schválené směrnice Solvency II.

„V případě, že by byla prováděcí opatření přijata v podobě, kterou výbor navrhuje, pojišťovny by byly nuceny zvýšit ceny pojistných produktů, z důvodu dodatečné kapitálové potřeby jen v České republice o 45 až 60 miliard korun, což je zisk pojistného sektoru za posledních pět výkonných let,“ říká Tomáš Síkora, výkonný ředitel ČAP.

Vlivem obrovské zátěže, zejména na malé a střední pojišťovny, dojde k ještě vyšší koncentraci domácího pojistného trhu, a logicky tak i ke snížení – pro spotřebitele - zdravé konkurence. Na enormně přísné požadavky by doplatili především klienti pojišťoven, jimž by se zvedly sazby u klasických produktů životního pojištění o 20–30 % a v neživotním pojištění průměrně o 5–20 %, snížily by se i částky vyplácené na pojistných plněních, a to řádově až o desítky procent.

Nepřiměřené požadavky mohou mít dopady jak na pojišťovny a jejich vzájemnou konkurenceschopnost, tak na samotné klienty i stát. Na makroekonomické úrovni požadovaná opatření ochromí pojistný sektor v jeho významné roli institucionálního investora, jenž zajišťuje dlouhodobé financování ekonomického růstu. Kvůli nově stanovenému vysokému pojistnému budou pojištěné podniky odkázány krýt část svých rizik z vlastních zdrojů. Takové rozhodnutí sníží objem kapitálu, který používají pro financování své hlavní činnosti, a zároveň budou ohroženy z hlediska nedostatečné ochrany před riziky. Za nepojištěné jednotlivce pak bude muset převzít (např. v případě povodní) ochranu a financovat ji ze společných zdrojů stát.

„Česká asociace pojišťoven podporuje evropskou rámcovou směrnici Solvency II, ovšem v duchu a podobě, která byla schválena již dříve. „Vzhledem k tomu, že pojistný sektor  vykazuje dlouhodobou stabilitu, nestál u zrodu finanční krize, ani jí nebyl nijak výrazně zasažen, jsou současné návrhy CEIOPSu nepřiměřené,“ vysvětluje na závěr Síkora.

Solvency II

Rámcová směrnice Solvency II (SII) nově upravuje mimo jiné podobu výpočtu kapitálových požadavků jak pro jednotlivé pojišťovny, tak i skupiny v rámci EU. V roce 2000 projekt iniciovala Evropská komise (EK) a návrh směrnice byl formálně schválen dne 5. května 2009. Struktura nové rámcové směrnice usiluje o odlišný přístup ke kapitálovým požadavkům pojišťoven a má napříč jednotlivými pojistiteli a členskými státy zajistit konsistentní přístup ke kapitálové přiměřenosti a regulaci. V současné době již EK začala na základě doporučení CEIOPSu po konzultacích s dalšími orgány připravovat návrh znění implementačních opatření. Nejpozději v říjnu 2010 má tento svůj návrh dokončit a přijmout, čímž dojde k zahájení legislativního procesu. Návrh bude podroben obligatorním konzultacím ještě předtím, než o něm v polovině příštího roku rozhodne Rada EU a Evropský parlament. Členské státy jsou povinny do 31. října 2012 uvést v účinnost národní právní předpisy zajišťující dosažení souladu se zněním směrnice.

ČAP

 

Share/Bookmark
Zdroj: ČAP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články