Pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti nebo hospitalizaci


			Pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti nebo hospitalizaci
17.3.2010 Spektrum

Česká asociace pojišťoven (ČAP) provedla v rámci kampaně Únor – měsíc životního pojištění: Pojisti život rozsáhlý průzkum o informovanosti veřejnosti ohledně životního pojištění. Průzkum se konal v prosinci loňského roku a zúčastnilo se ho 1043 respondetů.

ČAP v rámci kampaně Pojisti život a na základě tohoto průzkumu informuje o tom, co vše je možné sjednat v rámci životního pojištění, resp. jaká rizika je možné pojistit. Tento týden budeme denně zveřejňovat informace o životních událostech, které je možné si pojistit v rámci životního pojištění. Dnes začínáme pojištěním denních dávek při pracovní neschopnosti nebo hospitalizaci.

 

Pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti nebo hospitalizaci

Víte o tom, že v rámci životního pojištění můžete mít ošetřená i rizika denních dávek při pracovní neschopnosti nebo hospitalizaci? Pokud ano, buďte si jisti, že spolu s vámi to vědí jen 2 % z těch, kteří mají životní pojištění sjednané. Tento fakt vyplynul z průzkumu veřejnosti České asociace pojišťoven, který realizovala v prosinci loňského roku na vzorku 1043 respondentů.

Není sporu o tom, že pojistit si denní dávky v případě nemoci nebo hospitalizace v aktuální ekonomicky nepříznivé době je více než prozíravé. Jen za rok 2008 bylo hospitalizováno v České republice téměř 2,3 milióny pacientů (zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistik ČR). Přesto průzkum ČAP prokázal, že toto pojištění není klienty téměř využíváno, zároveň také potvrdil nedostatečnou informovanost klientů.

 

Jistota, kterou toto pojištění poskytuje, vyřeší tíživou finanční situaci spojenou s pobíráním dávek nemocenského pojištění, případně i pobytem v nemocnici nejen lidem, na kterých je rodina finančně závislá. Toto finanční omezení pocítí každý, kdo byl zvyklý na pravidelný příjem, z něho plynoucí životní úroveň a v neposlední řadě finanční soběstačnost. Jak tedy tato doplňková pojištění v praxi fungují?

Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti

U tohoto typu pojištění si zvolíte výši denní dávky, kterou chcete pobírat v době, kdy budete v pracovní neschopnosti. Výše této dávky je limitována, neboť v součtu s dávkami vyplácenými od státu nemůže přesáhnout Váš měsíční příjem. Zvolíte si také dobu, od které chcete, aby Vám tato dávka byla vyplácena (od 15, 29, 36 dne nemoci). Toto pojištění doporučujeme uzavřít i OSVČ, kteří nejsou nemocensky pojištěni. Vyplacené pojistné plnění pak činí součin denní dávky a počtu dnů pracovní neschopnosti.

Pojištění denní dávky při hospitalizaci

Tento druh pojištění Vám zaručí výplatu sjednané denní dávky po celou dobu pobytu v nemocnici. Výši denní dávky si stanovíte sám podle Vašich potřeb a můžete ji využít k úhradě zdravotnických poplatků nebo nadstandardních služeb poskytovaných v nemocnici. Při sjednání pojištění se informujte, zda se pojištění vztahuje na jakoukoli hospitalizaci nebo jen na hospitalizaci související s úrazem.

Jaké jsou doporučované pojistné částky?

Pojištění denních dávek pro případ pracovní neschopnosti slouží zejména k zachování měsíčních příjmů pojištěného. Doporučovaná denní dávka (krát 30 dní) by tedy měla odpovídat rozdílu, o který vám klesne pravidelný měsíční příjem v případě, že budete práce neschopný. Orientační výši nemocenských dávek ze státního systému lze zjistit z kalkulaček umístěných např. na www.mpsv.cz. Rovněž ji mívají k dispozici pojišťovací zprostředkovatelé.

Sjednání pojištění:

Pojištění lze sjednat samostatně nebo v rámci sjednání životního pojištění. Nabídky jednotlivých pojišťoven se liší v závislosti na  konkrétních pojistných podmínkách.

 

Modelový příklad:

30 letá žena, manažerka s příjmem 40 000 Kč si uzavřela investiční životní pojištění do 65 let. Rozsah jejího pojištění je následující: pojistná částka na smrt 1 000 000 Kč, připojištění pracovní neschopnosti od 15. dne ve výši 680 Kč denní dávky. Celkové pojistné činí 2 000 Kč měsíčně, z toho pojistné na riziko denních dávek při pracovní neschopnosti činí 320 Kč.

V případě pracovní neschopnosti začne pobírat nemocenské dávky ze státního systému ve výši 17 790 Kč a dávky z životního pojištění ve výši 680 denně, tj. 20 400,- Kč měsíčně. Měsíční příjmy zůstanou téměř zachovány.


Více informací o produktech životního pojištění a jednotlivých rizicích naleznete na www.pojistizivot.cz

 

Zítra se dozvíte více informací o riziku invalidity v životním pojištění a možnosti toto riziko pojistit!

 

Share/Bookmark
Zdroj: ČAP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články