Pillow ke stanovisku ČNB: Když jsou argumenty pro i proti


			Pillow ke stanovisku ČNB: Když jsou argumenty pro i proti

Vyjádření Pillow pojišťovny k výkladu ČNB k pojištění úrazu a nemoci: Česká národní banka zveřejnila 1. 8. 2022 stanovisko, v rámci kterého popsala svůj současný názor (nejen) ke dvěma níže uvedeným tématům, která se dotýkají námi nabízeného pojištění úrazu a nemoci.

 1. Může být sebevražda pojištěna v rámci krytí smrti úrazem?
  ČNB je názoru, že nikoliv, protože se nejedná o nahodilou událost a nejde o úraz. My se však domníváme, že sebevraždu lze pojistit nejen v životním, ale i v úrazovém pojištění. Důvodem je jednak odborný medicínský popis sebevraždy, který ji řadí pod úrazovou příčinu, a jednak nahodilost toho, zda a kdy se stane. Ta je zajištěna (podobně jako v životním pojištění) standardní čekací dobou ve výši 2 let, která je běžně aplikována nejen v ČR, ale i v zemích západní Evropy a která vychází z široce respektovaného odborného názoru, že člověk se sebevražednými sklony své rozhodnutí nedokáže tak dlouho oddálit. Proto dojde-li k sebevraždě po 2 letech od počátku pojištění, jedná se k datu počátku pojištění o nahodilou událost.
 2. Může být pojištěna smrt jako následek nemoci?
  ČNB je názoru, že ustanovení občanského zákoníku o pojištění nemoci neumožňují v jeho rámci pojistit smrt jako následek nemoci. My se však domníváme, že stejně jako v těchto ustanoveních není explicitně uvedena možnost pojistit jako následek nemoci invaliditu, není v nich výslovně uvedena ani smrt. Pojištění nemoci přitom v případě invalidity (ale také pracovní neschopnosti) neslouží ke krytí nákladů na léčbu, ale ke krytí ztráty příjmu, podobně jako u smrti vůči pozůstalým. Pillow pojišťovna by ráda zdůraznila, že při přípravě produktu pojištění úrazu a nemoci postupovala s maximální odbornou péčí a před jeho vytvořením požádala ČNB o názor, který v roce 2020 zněl tak, že: „Pojištění úrazu i pojištění nemoci zavazuje pojistitele k pojistnému plnění, projeví-li se důsledky tohoto rizika ve zdravotním stavu pojištěného, kterým může být i jeho smrt způsobená tímto rizikem.“ ČNB tedy výklad, že pojištění nemoci může zahrnovat jako následek i smrt, dříve připustila.

Mohlo by vás zajímat: Lze pojištění smrti následkem úrazu nebo nemoci považovat za neživotní pojištění?


Z uvedeného je vidět, že se jedná o důležité a složité právní otázky, které nemají jeden jasný právní výklad, jsou komplexní a uvedené stanovisko ČNB nepojímá veškeré právní aspekty, které jsou s uvedenou problematikou spojené. Jsme si vědomi toho, že nejasnost neprospívá stabilitě finančního sektoru a obzvlášť pojišťovnictví, které stojí na důvěře v dlouhodobost a stabilitu smluvních vztahů. Pillow v tomto směru učiní aktivní kroky, aby tento názorový rozpor ČNB byl co nejdříve vyjasněn. S ohledem na shora uvedené a pokud to bude nezbytné, jsme připraveni nechat posoudit příslušné právní otázky i soud. Naším prvořadým zájmem je ochrana práv našich klientů a stabilita pojišťovnictví jako celku.


Mohlo by vás zajímat: Čeho se Češi nejvíce bojí? Nesoběstačnosti a úrazu


A nyní k nejčastějším otázkám týkajícím se dopadu stanoviska ČNB na produkty a smlouvy Pillow pojišťovny.

 • Minulost: má stanovisko ČNB či případné budoucí rozhodnutí soudu nějaký vliv na již uzavřené smlouvy?
  Nemá, oblast sporu se týká licenčních otázek a neovlivňuje pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistitelem a pojistníky/pojištěnými. Pillow je povinna veškeré své závazky z uzavřených smluv dodržet v plném rozsahu.
 • Budoucnost: bude Pillow pojišťovna nadále nabízet současný produkt pojištění úrazu a nemoci?
  Přestože v tomto okamžiku Pillow pojišťovna neobdržela od ČNB žádnou adresní komunikaci obsahující vypořádání jednotlivých argumentů vznesených k tématu sebevraždy v úrazovém pojištění (bod 1 výše) a informaci o změně názoru ČNB na problematiku pojištění smrti následkem nemoci (bod 2 výše), rozhodli jsme se v reakci na stanovisko ČNB postupovat tak, jak je pro naši společnost obvyklé, tedy s maximální obezřetností a odbornou péčí. Podmínky nabízeného produktu dočasně upravíme v souladu s aktuálním zněním stanoviska ČNB. Jsme však nadále přesvědčeni, že naše produkty jsou v plném souladu se zákonem a ČNB v nejbližší době předložíme právní argumenty prokazující tento náš závěr.
 • Inovace: proč je téma smrti v pojištění nemoci či úrazu tak důležité?
  Bez přehánění jde o nejvýznamnější způsob, jak zjednodušit a zlevnit spotřebitelům produkty v segmentu pojištění osob. Tato oblast je desítky let „zakonzervovaná“ v zastaralých pohledech a vyhovuje tak spíše konzervativním společnostem než modernímu přístupu. Změna právního výkladu by umožnila celému trhu tvorbu pojistných produktů s násobně lepšími podmínkami a zážitkem pro klienty. A větší konkurence by ve výsledku přinesla klientům nižší cenu a vyšší kvalitu služeb, tak jak je obvyklé v každém oboru.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Havarijní pojištění s připojištěním sedadel

Gustav Vacek,  9. 8. 2022

Pojištění smrti v pojištění sedadel v havarijním pojištění je podle tohoto výkladu životní pojištění.
Obdobně v cestovním pojištění.

děkuji Pillow

naštvaný,  9. 8. 2022

Děkuji Pillow, že se nehrbí před ČNB, která terorizuje finanční poradenství, jako jiné pojišťovny, které děkují za pokutu, protože již konečně vědí, díky ní, jak je to správně. Bezohledné, nesmyslné agresivní chování plné rozporů a chyb musí skončit! Jejich hraní na bohy, kdy jejich názory se stávají zákonem, přináší bezpráví. Ničím nekorigované nastavení pravidel nás dostává jednou nohou do kriminálu, neboť není možné podle nich poskytovat poradenství. Je to stav strachu a beznaděje a já jsem moc rád, že má konečně někdo sílu se jim postavit. Měli by jsme se všichni spojit a dosáhneme na změnu. Díky díky díky.

ČNB

Michal D.,  17. 8. 2022

Víte, je smutný, že na kontroly od ČNB chodí lidi, co nikdy nepojistili ani pitomej přívěsnej vozík, nebo měli aspoň praxi v pojišťovnictví. Takže oni neřeší, že místo nevýhodnýho investička sjednáte klientovi čistou rizikovku, oni se s váma hádají kvůli slovíčkům v záznamu z jednání nebo vás peskují za to, že nemáte úplně v pořádku jednu z padesáti směrnic, kterou si vymyslela bolševická EU v Bruselu. Nikdy nebudete mít všechno úplně v pořádku, to by pak tento úřad pozbyl důvod pro to existovat, takže si vždycky něco najdou, třeba i sebevětší pitomost.

zvykem snad je ČNB za pokutu poděkovat, ne?

norbik,  9. 8. 2022

Hezký, to jsem zvědavý, jak dopadnete.
Ale co jste to hulili, když jste to psali? Ke konci mě ten zážitek ze životního pojištění docela dostal. Lepší podmínky ano, ale zážitek bych fakt od pojištění smrti ani nechtěl.

RSS

Související články