Denní odškodné 2.0 a 3.0


			Denní odškodné 2.0 a 3.0

Nedávno pořádal jeden pojišťovací zprostředkovatel produktový den s pojištěním osob. Během šesti hodin představilo své produkty a novinky 13 pojišťoven. Trendů se dalo vypozorovat mnoho, jedním z nich jsou i změny v denním odškodném.

Stálice českých smluv

I kdyby poradci klientům dennodenně vysvětlovali, že místo denního odškodného úrazem je lepší ušetřené prostředky použít na navýšení pojistných částek invalidity, závažných nemocí atd., změnit myšlení klientů se jim většinou nepodaří. Vypadá to, že s námi denní odškodné bude nejméně dalších 10 let. Můžeme k němu přistupovat jako k příjemnému benefitu pro klienta, kdy událost zabolí, ale po čase se vyléčí a jako bolestné dostane od pojišťovny peníze. Výpadek příjmu měl pokrytý z pracovní neschopnosti, a tak se jedná o peníze navíc, které může použít dle svého uvážení.


Mohlo by vás zajímat: Kooperativa, ČPP a ERV se vrací na výsluní v anketě Pojišťovna roku 2021


A přesně tento trend lze vysledovat v produktových novinkách mnoha pojišťoven. Výše plnění přestává záviset na délce léčení a stává se jednoduchým a srozumitelným bolestným, tj. odškodněním za úraz. Vývoj je postupný, a tak lze na trhu najít 3 generace denního odškodného (resp. tělesného poškození). Pojďme se na jednotlivé verze podívat podrobněji.

Denní odškodné 1.0

Původní myšlenka denního odškodného úrazem spočívala ve výplatě denní dávky za každý den léčení úrazu. Výhoda má spočívat v tom, že nárok na peníze nevzniká ve spojitosti s pracovní neschopností. Pojištěný může např. se zlomenou nohou „chodit“ do práce a zároveň dostává peníze od pojišťovny. O pojistné události a počtu dnů plnění tak nerozhoduje vystavená pracovní neschopenka, ale lékařské zprávy. V nich je uvedeno datum úrazu a také datum poslední kontroly. V jednoduchých případech tak lze snadno určit dobu léčení. Život je ale složitější a po ukončení léčení na chirurgii může následovat rehabilitace k rozhýbání zatuhlého kotníku. Doba léčení tak přestává být exaktní veličinou a může být výrazně delší. Tuto skutečnost vyřešili pojišťovny zavedením tabulky diagnóz jednotlivých tělesných poškození a přiřazení maximálního počtu plněných dnů.


Mohlo by vás zajímat: Abeceda pojištění majetku s Pillow: B jako Budova


Likvidace je pak snadná. Pokud doložená doba léčení klientem přesáhne údaj uvedený v tabulce, plní se maximálně hodnota v tabulce. Každého Čecha jistě napadne, že dva klienti se stejným úrazem mohou získat různé pojistné plnění v závislosti na tom, jak „obratně“ řeší své léčení. Dalším problémem je jednoduchý fakt, že kdo rychle dává, dvakrát dává. Na peníze z denního odškodného 1.0 musí klient čekat na ukončení léčení, aby se stanovil počet vyplácených dnů. I kvůli tomu čím dál více pojišťoven přechází na verzi 2.0.

Denní odškodné 2.0

Část pojišťoven provedla jednoduchou změnu pojistných podmínek. Význam počtu dnů v oceňovací tabulce změnila z „vyplatíme nejvýše tolik“ na „vyplatíme právě tolik“. Pojišťovna již nezkoumá délku léčení, ale pouze diagnózu a podle ní ihned vyplatí všechny peníze. Pojištěný tak může mít do druhého dne po úrazu vyplacené plnění na svém účtu. Jednoznačné výhody verze 2.0 nutí pojišťovny k přechodu na nový systém. Analytická produktová srovnání se nově zaměřují právě na informaci o způsobu stanovení pojistného plnění. Poradci výhodu snadno předají svým klientů, větě „peníze ihned a všechny“ rozumí opravdu každý.


Mohlo by vás zajímat: Globální zpráva Allianz: Nadcházející desetiletí bude rozhodující


Bohužel i verze 2.0 není schopna odstranit základní nevýhodu denního odškodného vedoucí k misselingu. Problémem je samotný název, díky kterému klient očekává odškodnění za každý den léčení. Pokud je skutečná doba léčení delší než hodnota uvedení v tabulce, má pojištěný prostě smůlu. Řešením je přechod na denní odškodné 3.0.

Denní odškodné 3.0 (tzv. tělesné poškození)

Hodnota v oceňovací tabulce již ve verzi 2.0 znamená přesně určené pojistné plnění a nijak nesouvisí se dny léčení. Slouží pouze jako koeficient, kterým se vynásobí pojistná částka ve formě denního odškodného uvedená v pojistní smlouvě. Vše lze jednoduše přepočítat na procenta a ve smlouvě místo denní dávky uvést pojistnou částku podobně jako se používá u oblíbeného pojištění trvalých následků. Tento přístup má oproti verzi 2.0 mnoho výhod.

  • Nedochází k misselingu. Pojištění se již nejmenuje „denní odškodné“, ale například „tělesné poškození“, „odškodnění úrazu“, „zlomeniny a popáleniny“, „bolestné za úraz“ atd. Klient správně neočekává plnění za dny, ale za diagnózy dle tabulky podobně jako u trvalých následků.
  • Vyšší pojistná částka ve smlouvě. Z psychologického hlediska je zajímavá skutečnost, že místo částky typu 500 Kč je ve smlouvě uvedena mnohem vyšší hodnota v řádech stovek tisíc.
  • Násobné plnění. U tělesného poškození je mnohem snadnější definovat plnění za multitraumata. Narozdíl od denního odškodného se tak neplní za diagnózu s nejvyšším počtem dnů, ale dle stanovených pravidel se může plnit za více poranění a celková výplata může být součtem více částek.

Mohlo by vás zajímat: Implementace PRIIPs krok za krokem aneb důležité změny pro pojišťovny


Budoucí vývoj

Lze odhadovat, že do konce příštího roku budou pojišťovny v rámci vylepšování svých služeb donuceny přejít z verze 1.0 buď na verzi 2.0 nebo rovnou na optimální verzi 3.0. Za 5 let již většina pojišťoven bude nabízet pouze tělesné poškození a částka v podobě denní dávky zůstane pouze u pojištění pracovní neschopnosti a hospitalizace, kde dává smysl.

Produkt tělesného poškození se bude u každé pojišťovny lišit v mnoha parametrech, unifikace se bát nemusíme. Mezi základní odlišnosti bude patřit cena, zahrnutí/nezahrnutí drobnějších úrazů, rozdílnost oceňovací tabulky, podmínky pro plnění násobných poškození (multitrauma) atd. Každý takový produkt bude pro klienty vždy snadněji pochopitelný a výhodnější než současné denní odškodné 1.0.

Martin Podávka
Pillow pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články