Pojistná plnění za škody na autech v Británii na rekordní výši


			Pojistná plnění za škody na autech v Británii na rekordní výši

I když sazby pojistného za pojištění vozidel jsou v poslední době ve Velké Británii příznivé, pojišťovny platí za škody stále více. Nyní hlásí, že úhrady dosáhly rekordní úrovně.

Association of British Insurers (ABI) zveřejnila, že v uplynulých měsících roku 2018 bylo každý den motoristům vyplaceno na škodách v průměru více než 23 milionů liber. Celková částka pojistného plnění za škody na auta činila za prvních devět měsíců letošního roku 6,4 miliardy liber. Tato suma představuje rekordní výši za celou dobu, po niž ABI tuto statistiku sestavuje, totiž od roku 2013, a současně nárůst o 4 % oproti srovnatelnému období loni. Do pojistných plnění jsou zahrnuty škody na vlastním vozidle, odcizení aut, škody způsobené třetím osobám na majetku i zdraví (havarijní pojištění i povinné ručení).

Strmý nárůst krádeží aut

Klíčovým faktorem pro růst pojistných plnění byl růst krádeží aut. Takových případů je letos dokonce o 32 % více než loni. Celková takto vzniklá škoda motoristům činí 271 milionů liber. Kromě toho vede k stoupající výši škod také provozování stále sofistikovanějších automobilových technologií, jako například nárazníků osazených senzory nebo vyhřívaných lepených předních skel, což má samozřejmě za následek rostoucí ceny oprav v servisu. Ceny oprav meziročně vzrostly o 5 % na celkové 3 miliardy liber. Průměrně stála pojišťovny plechová škoda 2 137 liber.


Mohlo by vás zajímat: Vzor pro Česko? V Kirkwallu vzrostlo pojištění auta o 22 %


Čeká se na nová pravidla pro škody na zdraví

Cena pojištění vozidel se ve Velké Británii přesto drží stále relativně nízko. Děje se tak kvůli extrémně konkurenčnímu trhu a také v očekávání nové reformy odškodňování v oblasti újmy na zdraví. Ani statistiky zvyšujících se pojistných plnění zatím sazbami pojistného obecně příliš nepohnuly.

„Pojišťovny plní své závazky, když na to přijde, a jistí britské motoristy na silnicích, pokud se dostanou do nějaké kolize. Současně pomohou těm, kteří při takových událostech nezaviněně utrpí nějakou újmu. Plní tak bezezbytku svoji roli,“ pochválil pojistitele v Británii Huw Evans, výkonný ředitel ABI.

„I přes rostoucí náklady pojišťoven motoristé ocení fakt, že průměrné pojistné hrazené za pojištění aut v letošním roce klesalo. A to částečně v reakci na silnou soutěž společností na našem pojistném trhu. Někteří pojistitelé už také pravděpodobně vyčkávají v reakci na pokrok v projednávání návrhu nového občanského zákoníku v parlamentu, jenž má přinést velmi potřebnou reformu systému kompenzačních pravidel u škod na zdraví,“ konstatoval závěrem Huw Evans.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články