Nové technologie urychlují inovace v pojištění aut


			Nové technologie urychlují inovace v pojištění aut

Předepsané pojistné z pojištění motorových vozidel v Německu už léta roste. Loni se dostalo s 27 miliardami eur na rekordní úroveň, a to přesto, že tlaky na ceny jsou díky intenzivní konkurenci i nadále velké.

Digitální technologie a mobilní internet významně mění automobilový průmysl. Pojišťovny aut musí nyní tempo dohnat, jinak jim hrozí, že ztratí kontakt s novými hráči na svém hřišti. O aktuálních trendech InsurTechu, jako jsou telematika a řízení škod 4.0 se mluvilo na partnerském kongresu v rámci zářijového pojišťovacího fóra v Lipsku nejvíce. Více v komentáři Grzegorza Obszanskiho (Lead Consultant, Sollers Consulting).

Flexibilita, rychlost a důsledná orientace na zákazníka jsou stále důležitější. Pojistitelé aut poznávají, že nasazení inovativních řešení je ta správná odpověď na dnešní výzvy. Musí být v tomto ohledu agilnější a pružně se přizpůsobovat novým podmínkám. Jen tak mají vyhlídky na další profit v budoucnu. Bezpodmínečně musí ukázat vůli ke změně a revidovat etablované obchodní modely. V ekosystému mobilita bojuje nyní totiž pojišťovnictví o zachování nebo rozšíření přímého kontaktu k zákazníkům.

Produktový trend založený na datech se bude dále stupňovat. Telematika nyní získává i v Německu na významu, nicméně stále vězí na relativně nízké úrovni ve srovnání s jinými zeměmi. Obchodní model založený na důsledném vytěžení dat skýtá šanci posílit vazbu na zákazníka a nabídnout mu na základě známých proměnných dodatečný servis šitý na míru. Je tady ale jedna kardinální otázka: komu patří získaná data o řidiči? To vede ke kontroverzní diskusi mezi výrobci automobilů a odvětvím pojištění. Bitva o moc v této otázce jen podtrhuje enormní význam tohoto fenoménu.


Mohlo by vás zajímat: Korporátní pojištění a dotační poradenství ruku v ruce


Digitální pojišťovny, jako jsou Friday a Nexible, vytvořily řešení orientovaná na klienta, a nastavují tak aktuálně měřítko co do flexibility pojištění. Pozitivní zákaznický zážitek je založen na bezproblémových a intuitivních procesech. A může se jednat o sjednání pojištění, uzavření smlouvy nebo o kontakt v případě vzniku škody. Dojde-li například při on-line hlášení škody k technickým komplikacím, je zklamání klienta nasnadě. A je třeba vycházet z toho, že takto poučený zákazník napříště sáhne rovnou k telefonu.

Pojistitelé proto musí nabízet servis, který přesahuje jeden dosavadní kanál a nabídnout víc. Každý a jakýkoli kontakt a zážitek s pojišťovnou ovlivňuje, zda bude zákazník spokojený či nikoli. Vyšší stupeň automatizace v oblasti vyřizování škod nebo správy smluv je úzce spjat s lepšími službami, a navíc umožňuje pojišťovně chovat se efektivněji z pohledu nákladů (automatizované hlášení škod, automatické zpracování nejčastějších procesů, jako jsou změny ve smlouvách a prodloužení pojistné doby).

V pojištění aut jde o to, jak zkrátit na minimum čas mezi okamžikem nahlášení škody a finálním vyřízením. V  oblasti likvidace škod a rozpoznání pojistných podvodů je velký potenciál pro uplatnění umělé inteligence. Umístěním senzorů na vozidle dochází k rozpoznání a tudíž i hlášení škody automaticky. Už dnes se umělá inteligence částečně podílí na řízení škod a jejich zpracování. Podporuje už také i podchycení pojistných podvodů.

Švýcarský InsurTech Spearhead prezentoval na fóru společně s T-Systems řešení založené na využití BigData pro pojištění aut, aby bylo možné proces vyřízení škody průběžně digitalizovat celý. Další subjekt, MotionsCloud, představil v Lipsku automatizované vyřízení škody pomocí chytré aplikace, které je založeno právě na využití umělé inteligence. Škody jsou v tomto procesu roztříděny a oceňovány pomocí rozpoznání zaslaných obrázků škody a implementovaného rozlišovacího software založeného na dlouhodobém know-how. Další účastník, InsurTech Tractable, umožňuje pojistitelům automatizovaný odhad nákladů na opravu aut při pojistných událostech.


Mohlo by vás zajímat: Šéfové rakouských bank a jejich vize bankovního sektoru 2030


Aby ale byly takové možnosti nových technologií ze strany pojišťoven smysluplně využity, musí tradiční společnosti investovat do výkonných IT systémů, jež jsou základem pro úspěšnou transformaci dosavadních procesů. Už rozhodně nestačí kosmetické úpravy ve front-endu. IT architektura vycházející z výkonného jádra urychluje inovace a podporuje flexibilitu i proaktivitu pojišťoven.

Pokud se budou společnosti snažit zavést jen základní modifikace na dosavadních starých systémech, nepovede to k žádoucímu výsledku. Naopak dojde k dlouhým reakčním časům ve vztahu k měnícím se požadavkům v produktové nabídce a ke ztížení integrace jiných systémů. Jen moderní jádrové systémy umožňují v opravdu krátkém čase nové produktové a cenové modely, čímž zkracují dobu do uvedení na trh. Jen tak je pojišťovna schopna reagovat na měnící se potřeby klientů digitálním způsobem. Různá uživatelská rozhraní dovolují navíc rychlé provázání s obchodními partnery, což v celém ekosystému mobility hraje významnou roli.

Na významu tak nabývají v oblasti pojištění aut hlavně tato dvě témata: nové mobilní koncepty řešení založené na znalosti dat o zákaznících a autonomní jízda. Aby bylo možné držet krok, musí teď pojišťovny zvládnout tuto zatáčku…

Zdroj: be.invalue.de

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články