Česká pojišťovna výrazně rozšířila spektrum asistenčních služeb u životního pojištění


			Česká pojišťovna výrazně rozšířila spektrum asistenčních služeb u životního pojištění
6.11.2014 Produkty

Asistenční služby se stávají stále samozřejmější součástí životního pojištění. Česká pojišťovna pracuje v rámci své nabídky životního pojištění „Můj život“ se třemi úrovněmi asistence, které na sebe navazují a z nichž si může klient vybírat. Tyto služby nabízejí mimo jiné konzultaci prostřednictvím druhého lékařského názoru či zajištění lázeňské, resp. rehabilitační péče a jsou dostupné ve speciální variantě také pro děti.

Poradenství – Služby – Rekonvalescence

Pro ty, kteří zvolí životní pojištění Můj život, Česká pojišťovna připravila možnost sjednání jedné ze tří variant balíčků asistenčních služeb. Jde o Poradenství (zdravotní služby na telefonu, jako např. lékařské informace a informace o prevenci, nebo dále pak druhý lékařský názor při diagnóze závažného onemocnění), Služby (objednání k lékaři, doprava z/do nemocnice, dostupnost lehké sádry nebo osobní asistent) a Rekonvalescenci.

Právě v oblasti následné zdravotní péče přináší pojištění „Můj život“ zvlášť cennou službu – u závažných onemocnění získává klient příspěvek na rehabilitaci a pobyt v lázních (vč. garance lůžka). Součástí plnění je tedy nejen úhrada nákladů, ale především organizace, vytipování konkrétního zdravotnického zařízení, objednání a zprostředkování vlastní léčby. „V rámci asistenčních služeb Česká pojišťovna umožní přístup do špičkových českých zdravotnických zařízení. České zdravotnictví je na vysoké úrovni a disponuje řadou pracovišť světové úrovně. Problémem je však kapacita a přístup do těchto pracovišť. A to můžeme našim klientům zajistit,“ vysvětluje Aleš Krejdl, ředitel Útvaru životního pojištění. U různých diagnóz se tato následná péče poskytuje nejen v oblasti léčebně rehabilitační a lázeňské, ale také v oblasti psychologie, psychiatrie či plastické chirurgie.

Druhý lékařský názor (Second opinion)

Již základní verze asistenčních služeb obsahuje v rámci balíčku Poradenství pojištění druhého lékařského názoru. Ten představuje důležitý nástroj pro řešení složitých situací zdravotního charakteru. Umožňuje klientovi získat rychle a srozumitelně vysoce kvalifikovaný nezávislý medicínský názor. To je užitečné zejména u nově diagnostikovaných závažných onemocnění, kde je nutná operace nebo dlouhodobé léčení. Mezi diagnózy, pro které se druhý lékařský názor poskytuje, patří např. transplantace, amputace nebo onkologické diagnózy.

Péče o dítě

Asistenční služby jsou dostupné ve speciální variantě také pro děti. Nabízí například následnou péči v podobě pobytů v rehabilitačních a lázeňských zařízeních a mnoho dalšího. Součástí je ale i úhrada nákladů souvisejících s léčbou. Tyto prostředky pak může použít rodič na léky, podpůrné přípravky a pomůcky, dopravu, ale i na financování svého doprovodu u léčeného dítěte.

Česká pojišťovna

Zdroj: Česká pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články