Euler Hermes: Platební morálka se v jižní Evropě prudce zhoršila


			Euler Hermes: Platební morálka se v jižní Evropě prudce zhoršila
6.8.2012 Produkty

Nová studie úvěrové pojišťovny se zaměřila na platební morálku mezi firmami v Evropě. Nejpozději v březnu 2013 musí v jednotlivých zemích EU vstoupit v platnost nová směrnice EU, která stanovuje maximální dobu splatnosti pohledávek na 60 dní. Největší problémy s plněním tohoto dokumentu budou mít především státy nejvíce postižené dluhovou krizí - Řecko, Španělsko, Portugalsko a Itálie,  kde se průměrná lhůta splatnosti faktur propadla na 80 až 100 dní.

Pro Českou republiku je prioritní platební morálka Německa, kde se lhůta splatnosti od roku 2000 stále snižuje na asi 24 dní v roce 2012. V příštím roce se situace u našeho nejvýznamnějšího obchodního partnera nezmění.

Polsko si vede rovněž dobře a nebude mít s plněním nové směrnice EU problémy. Splatnost faktur se pohybuje okolo 40 dní a předpovídá se i mírný pokles. Za to Francie a Belgie bude na „hraně“, splatnost se pohybuje okolo 60 dní.

Nejohroženějšími sektory evropské ekonomiky, kde musí obchodní partneři počítat s dlouhou dobou splatnosti, je stavebnictví a letecký průmysl. Průměrnou dobu úhrad faktur můžeme očekávat například ve farmaceutickém a chemickém průmyslu včetně IT. S nejlepší platební morálkou můžeme počítat v letecké přepravě a v automobilovém průmyslu.

Kvalitní obrana exportérů proti platební nevůli odběratelů je nesporně úvěrové pojištění, v případě nesplacení pohledávky škodu uhradí pojišťovna.

Česká pobočka Euler Hermes na horšící se platební morálku v některých EU zareagovala zavedením nového produktu CAP Europe, jako jediní v ČR pojistí i mimořádnou transakci, kterou běžným produktem pojištění pohledávek není možné pokrýt.

Na domácím trhu se lze pojistit hned u několika pojišťoven. Podle hodnoty přijatého pojistného a dalších poplatků vede v ČR KUPEG, následují Euler Hermes Europe SA  a Atradius. 

Euler Hermes

Zdroj: Euler Hermes

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS