Pojištění právní ochrany: I profesionální sportovec někdy potřebuje právníka


			Pojištění právní ochrany: I profesionální sportovec někdy potřebuje právníka
8.8.2011 Produkty

Život nabízí nepřeberné množství situací, které je nutné v určité chvíli řešit. I sportovci se setkávají s těmito situacemi, velice často však k jejich vyřešení potřebují radu právníka nebo jeho pomoc.

D.A.S. nově nabízí pojištění právní ochrany pro sportovce. Díky tomuto pojištění tak D.A.S. zajistí sportovcům kompletní právní servis (např. právní porady, úhrady nákladů advokáta, soudních poplatků, znaleckých posudků atd.), to vše v rámci jednoho pojištění.

Níže uvedené příklady uvádějí situace, ve kterých se sportovcům může hodit rada a pomoc právníka.

Občanskoprávní nároky pojištění osoby na náhradu škody

Brankář ligového fotbalového mužstva byl při zápase zasažen předmětem, který na něj hodil fanoušek soupeře. Výsledkem byl otřes mozku a půlroční léčení. Náhradu vzniklé škody bylo nutné po fanouškovi uplatňovat a následně i soudně vymáhat.

Obhajoba pojištěné osoby v trestním nebo přestupkovém řízení

Proti obránci hokejového mužstva bylo zahájeno trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení z nedbalosti, kdy soupeř utrpěl těžké zranění po zákroku obránce v rámci extraligového utkání. D.A.S. zajistila a uhradila náklady obhajoby.

Obhajoba pojištěné osoby v disciplinárním řízení

Proti útočníkovi fotbalového mužstva bylo ČMFS zahájeno disciplinární řízení pro nedbalostní nesportovní chování na hřišti. D.A.S. zajistila a uhradila náklady právního zastoupení před disciplinární komisí včetně odvolání.

Pracovněprávní nároky pojištění osoby na náhradu škody

Hráčka ligového basketbalového družstva žen byla při tréninku neúmyslně zasažena svojí spoluhráčkou. Důsledkem byl vyvrknutý kotník a dvouměsíční nemožnost hrát. Jelikož byla zaměstnankyní basketbalového klubu, bylo nutné naši klientku zastoupit při vymáhání nároků bolestného a dalšího odškodnění.

Ochrana vlastnických práv pojištěné osoby k movitým věcem

V nočních hodinách došlo k vloupání do šaten fotbalového klubu, přičemž zloděj odcizil našemu pojištěnému sportovní vybavení a několik osobních věcí. Po několika měsíčním pátrání se Policii ČR podařilo dohledat pachatele. Tento však dobrovolně kradené věci nevydal, a to ani na základě úkonů orgánů činných v trestním řízení. S pomocí D.A.S. bylo proto nutno podat tzv. žalobu na vydání věci.

Spory z komerčního pojištění

Profesionální hráčka házené utrpěla při tréninku úraz pravé ruky. Pojišťovna, u níž měla tato hráčka sjedáno úrazové pojištění, však činila neodůvodněné průtahy. Na základě intervence D.A.S. úrazová pojišťovna vše obratem uhradila.

Hájení oprávněných zájmů pojištěné osoby v pracovněprávních a závazkověprávních vztazích

Fotbalový klub za více než 3 měsíce neuhradil svému hráči sjednanou odměnu. S pomocí D.A.S. bylo nutno podat žalobu na úhradu dlužných částek.

Další závazkověprávní spory

Profesionální cyklista si u renomovaného prodejce zakoupil závodní kolo. Již při prvním tréninku se začaly objevovat závažné závady. D.A.S. pověřila advokáta, kterému se podařilo prodejce přimět k řádnému vyřízení reklamce.

Co mohou sportovci díky pojištění právní ochrany získat?

Profesionální sportovci mohou díky tomuto pojištění získat kompletní právní servis (např. právní porady, úhradu nákladů advokáta, soudních poplatků, znaleckých posudků atd.).

Díky tomuto pojištění zajistí D.A.S. sportovcům:

  • specializovanou a odbornou právní pomoc v ČR i v zahraničí

  • právní poradenství na tísňové lince 24 hodin denně 365 dní v roce

  • zastupování prověřeným odborníkem v konkrétní právní problematice

  • úhradu nákladů až do výše 500 000 Kč za jeden pojistný případ

V rámci tohoto pojištění uhradí D.A.S. pojišťovna právní ochrany i náklady na zpracování soudně nařízených znaleckých posudků, které se často vyšplhají až do několika desítek tisíc korun a dále uhradí náklady za poradenství, za mimosoudní prosazování oprávněných zájmů pojištěné osoby a i za soudní řízení.

D.A.S.

Zdroj: D.A.S.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články