Jedete na dovolenou? Přibalte s sebou právníka.


			Jedete na dovolenou? Přibalte s sebou právníka.
2.8.2011 Spektrum

Každé léto se to opakuje, každý rok zkrachuje minimálně jedna cestovní kancelář.

Cestující se dále mohou zklamat, když zjistí, že se jejich zájezd od nabízeného zájezdu dost liší, bydlí ve špatném hotelu, mají málo jídla a jeho výběr není tak bohatý, jaký čekali. Jejich dovolená se díky tomu může stát „strašným zájezdem“, ze kterého se těší domů.


D.A.S. pojišťovna právní ochrany radí, na co se má každý zaměřit při výběru své dovolené tak, aby nikdo neodjel s krachující cestovní kanceláří anebo co má zákazník dělat, pokud není jeho dovolená podle domluvených podmínek.


Na co si má klient dávat pozor při zakoupení zájezdu v cestovní kanceláři?

Primární je samozřejmě pečlivý výběr cestovní kanceláře, jejichž služeb hodlá klient využít. Pokud již svoji cestovní kancelář má klient vybranou a má vybraný i konkrétní zájezd, je především nutno pečlivě prostudovat nejen katalog, ale především znění cestovní smlouvy a znění všeobecných smluvních podmínek. Především je nutné dávat dobrý pozor na ustanovení, která jsou psána drobným písmem. Tato bývají nejdůležitější a celkem logicky pro zákazníka nejméně výhodná. Pokud chce mít například výhled na moře a hotel na pláži, je nutné toto přesně uvést v cestovní smlouvě. Jinak se svých nároků bude domáhat marně.

Co musí obsahovat cestovní smlouva?

Cestovní smlouva musí být uzavřena písemně, přičemž jedno vyhotovení musí být vydáno zákazníkovi.

Cestovní smlouva musí obsahovat zejména:

  • označení smluvních stran,

  • vymezení zájezdu, především jeho zahájení a ukončení,

  • uvedení všech poskytovaných služeb cestovního ruchu, které jsou zahrnuty do ceny zájezdu,

  • místo a dobu všech poskytovaných služeb cestovního ruchu, které jsou zahrunuty do ceny zájezdu,

  • místo a dobu jejich trvání,

  • cenu zájezdu, včetně časového rozvrhu plateb a výše zálohy.“

Cestovní smlouva musí dále obsahovat způsob, jakým má zákazník uplatnit své nároky plynoucí z porušení právní povinnosti cestovní kanceláře, výši odstupného a podle rozsahu služeb i jejich charakteristiky a platby.

 

K čemu je dobré pojištění cestovních kanceláří proti úpadku?

Cestovní kancelář je ze zákona povinna sjednat pojištění proti úpadku. Zákazník má na základě tohoto pojištění především právo na úhradu cesty zpět domů, resp. úhradu ceny zájezdu, pokud se zájezd neuskutečnil. Doklad o uzavřeném pojištění je cestovní kancelář povinna předat zákazníkovi spolu s cestovní smlouvou.

 

Kde si může klient ověřit, zda má vybraná cestovní kancelář pojištění proti úpadku?

Je dobré si ověřit, že vybraná cestovní kancelář je skutečně pojištěna proti úpadku. Tuto informaci lze nalézt na webových stránkách příslušné pojišťovny nebo na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj v sekci Cestovní ruch – Informace pro zákazníky – Seznamy pojištěných cestovních kanceláří.

 

Jakým způsobem je nutné postupovat, pokud nejsem spokojen se službami cestovní kanceláře?

Především si dovolujeme doporučit kontaktovat neprodleně přímo na místě pobytu delegátku cestovní kanceláře. Tato je povinna o reklamaci sepsat reklamační protokol, který je nutné opatřit podpisem delegátky. Pokud by však delegátka na místě nebyla přítomna, je nutné telefonicky, mailem či faxem kontaktovat přímo centrálu cestovní kanceláře. Pokud ani toto nepomůže, je nutné na místě vše důkladně zdokumentovat (pořídit fotografie, videonahrávku zjištěných nedostatků a sepsat s ostatními účastníky společný seznam závad).

Co mám dělat, pokud moje cestovní kancelář přehazuje vinu na místní dodavatele služeb?

Cestovní kancelář se nemůže vymlouvat na jiné dodavatele služeb cestovního ruchu (např. majitele hotelu), kteří poskytují své služby v rámci sjednaného zájezdu. Na druhé straně je logické, že nelze reklamovat to, co CK neovlivní - např. málo sněhu, špatné počasí.

 

Je stanovena nějaká lhůta pro uplatnění nároků?

Lhůta pro uplatnění reklamace je 3 měsíce od skončení zájezdu. Pokud tuto lhůtu nedodržíte, není již možno se žádných nároků domáhat.


Co mám dělat, pokud cestovní kancelář nezareaguje ani na písemnou reklamaci?

V případě, že reklamace není vyřízena pro vás uspokojivým způsobem, resp. není vyřízena vůbec, můžete se domáhat svých práv v rámci občanskoprávního soudního řízení. V případě, že máte sjednáno pojištění právní ochrany u D.A.S. Pojišťovny právní ochrany, právník D.A.S. vyřídí všechny soudní náležitosti za Vás.


Mohu si i někde stěžovat na cestovní kancelář, se kterou mám špatné zkušenosti?

Pokud jste přesvědčeni, že služby, které CK poskytuje, nejsou v odpovídající kvalitě, nebo že se CK chová k zákazníkům jinak, než by podle zákona měla, informujte příslušný živnostenský úřad. Ten je oprávněný provést potřebná šetření vedoucí ke zjištění, zda cestovní kancelář neporušuje předpisy o živnostenském podnikání, o cestovním ruchu, nebo o ochraně spotřebitele.

Porušování uvedených právních předpisů je postihováno vysokými pokutami, nebo odebráním živnostenského oprávnění. V případě opožděného vyřízení reklamace (tedy nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění) hrozí cestovní kanceláři desetitisícové pokuty. O nedostatcích můžete informovat i Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

D.A.S.

 

Zdroj: D.A.S.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články