Róbert Koch ze slovenské UNIQA: „Kyber pojištění je u nás součástí pojištění domácnosti.

S rozvíjejícími se moderními IT technologiemi v posledních letech stoupá i kybernetické riziko, které představuje hrozbu nejen pro velké firmy, ale stále častěji i pro běžné občany. Kybernetická kriminalita se ve slovenských podmínkách aktuálně týká hlavně nákupů na internetu a s tím spojenými platbami přes internet, odcizení identity a kyberšikanou.

Jak tvrdí v rozhovoru Róbert Koch z oddělení pojištění majetku UNIQA pojišťovny, od dubna tohoto roku přišla UNIQA na trh produktů s novinkou, která umožňuje jednoduché pojištění před nástrahami internetu.

Koch Robert

Jak se u vás může klient pojistit před rizikem kybernetického útoku?

Kybernetická rizika se dají ve slovenské UNIQA pojišťovně připojistit k pojištění domácnosti a poskytují širokou ochranu před útoky v rámci elektronických plateb, krádeží virtuální identity, poškozením online pověsti a před riziky nákupu na internetu.

Zatím evidujeme za 4 měsíce zhruba 100 pojistných smluv, které zahrnují tento typ pojištění. Využívají ho hlavně mladí lidé, přičemž se cena pojištění pohybuje od 1,9 eur měsíčně. Ukazuje se, že kybernetické útoky mají rostoucí trend a lidé jim v dnešní době čelí stále častěji. I proto předpokládáme, že bude narůstat zájem po tomto produktu.

UNIQA realizovala v posledních měsících průzkum zaměřený na hrozby na internetu. Jaké zajímavé údaje z něj vyplynuly?

Podle našich průzkumů se až 62 % případů spotřebitelských sporů, které řeší pojišťovny, týká nákupů přes internet. Zhruba 65 % lidí se při použití platební karty na internetu obává, že se stane obětí podvodu. Je alarmující, že až 45 % případů odcizení identity se týká získání půjčky nebo hotovosti a 90 % lidí neví, jak se mohou v případě takového útoku bránit. Evidujeme taktéž nárůst tzv. kyberšikany.

Může jít například o zasílání urážlivých či útočných e-mailů a SMS, vytváření dehonestujících stránek a blogů, či zveřejňování fotek a videí s cílem poškodit jiné osoby. Můžeme potvrdit, že se až 60 % respondentů v našem průzkumu bojí, aby o nich na internetu nekolovaly nepravdivé informace. A protože se kyberšikana rozmohla i mezi žáky na školách, evidujeme rostoucí zájem rodičů o pomoc v těchto případech.

Čím je specifický slovenský pojistný trh, pokud jde o tento typ rizik?

Na slovenském pojistném trhu jsme jedinou pojišťovnou, která v takovémto širokém rozsahu kryje všechna kybernetická rizika. Důvod, proč jsme toto produkt zavedli? Za poslední období celá naše skupina UNIQA sleduje sílící fenomén internetu sociálních sítí a diskusních fór.

Nástrahám internetu tak v současnosti čelí každý, kdo používá denně počítač. Dokonce si dovolím říci, že pravděpodobnost kybernetického útoku je v současnosti vyšší, než předpoklad, že budete řešit pojistnou událost jakou je dopravní nehoda. I proto si myslíme, že byl nejvyšší čas přinést lidem tento typ pojištění, jako doplněk k pojištění domácnosti. Před riziky internetu je tak chráněná celá rodina.

Které z kybernetických rizik jsou na Slovensku nejčastější?

Z našich statistik vyplývá, že lidé se stávají nejčastěji obětí při nákupu a při platbách na internetu. Jde hlavně o spotřebitelské spory s podvodnými e-shopy. Rovněž se rozmohly případy související s odcizením identity s cílem získat peníze. Mezi mladými lidmi je to převážně kyberšikana.

Pokud si tedy sjednám pojištění domácnosti, kdo všechno bude kryt?

Chtěli jsme tento produkt poskytnout co nejširšímu spektru domácností, pro celou rodinu a všechny její členy. Nemusí být jen manželé, či členové rodiny, ale i druh, či družka, děti, příbuzné či nepříbuzné osoby. Podmínkou je, že musí žít ve společné domácnosti.

Pokrývá kyber pojištění například i potřeby nájemníků, kteří žijí spolu v bytě, či domě?

Ano, pokud mají zakoupené pojištění zařízení domácnosti. Dokonce kyberpojištění můžete použít i v družstevních či nájemních bytech. Pojistnou smlouvu podepisuje pojistník, a ten i hradí pojistné. Pojištěním jsou kryty všechny osoby v dané domácnosti.

Jsou v rámci tohoto produktu nějaké výluky?

Ano. V případě sporu s e-shopingem pojišťovna nekryje šperky, historické či umělecké předměty a nákup aut. Při poškození online pověsti, se pojištění netýká informací, které zveřejnila zpravodajská média.

Jakou ochranu získám v případě, že se připojistím proti kybernetickým rizikům a někdo mi ukradne z účtu peníze, případně celou mojí identitu?

Pokud se tak stane vám nebo kterémukoli členovi vaší domácnosti, zabezpečí vám UNIQA v případě zneužití platebních prostředků, kompletní asistenci pro nápravu. Ta zahrnuje náklady na právní zastupování, náklady na soudní výdaje a úhradu vzniklých škod do limitu plnění.

A co když podvodníci poškodí dobré jméno?

V případě poškození on-line pověsti, nebo pokud se stanete obětí kyberšikany, se pojišťovna snaží v první řadě o tzv. „Cleaning“ tedy odstranění nepravdivých a poškozujících informací, případně tzv. „Flooding“ tedy vytlačení takovýchto informací z předních míst ve vyhledávačích.

Máte rovněž nárok na úhradu právních kroků vůči osobně, která negativní informace o pojistném zveřejnila, stejně tak proti vydavateli nebo hostingové službě.

Také máte nárok na úhradu právních kroků vůči osobě, která negativní informace o pojištěném zveřejnila, jakož i vůči vydavateli nebo web hostingové službě, na stránkách které byly negativní informace o pojištěném zveřejněny. Pokud někdo bude na internetu šikanovat vás nebo vaše dítě, kyberpojištění kryje i tento případ. Je třeba zavolat na asistenční službu a případ nahlásit, pojišťovna zajistí odstranění nebo vytěsnění takových informací z internetu.

Rovněž máte nárok na právní zastoupení a úhradu s tím souvisejících nákladů. Zkušenosti ze zahraničí říkají, že telefonát od právníka pojišťovny bývá velmi efektivní při řešení takových citlivých sporů. Určitě bychom zajistili mazání dotyčných zpráv, blokování profilu, právní a IT asistenci.

Pokud jde o nákupy online na internetu, v případě sporu s e-shopem, vám vyplatíme náhradu za nedoručené, poškozené nebo nekompletní zboží, úhradu přímo vzniklých škod a máte nárok i na právní zastupování. Jako bonus máte k dispozici nonstop asistenci, tedy právní poradenství ve formě neomezené linky právních informací a aktivní pomoc specialistů pro danou oblast na řešení konkrétních případů.

Když dojde ke kybernetickému útoku, co všechno vaše pojišťovna v první řadě zkoumá v rámci pojistných podmínek?

Například v případě krádeže peněz z účtu zkoumáme, zda skutečně došlo k zneužití autorizačních či autentizačních údajů. Při sporech s eshopy zjišťujeme, zda si klient objednal konkrétní zboží, které spadá pod pojištění. V UNIQA pojišťovně zaměstnáváme specialistů z oborů IT, i likvidátorů, kteří jsou školeni pro tento typ pojistných událostí.

Upozorňujeme však, že ne vždy se pojistná událost následkem kybernetického útoku dá ukončit okamžitě. Někdy se může stát, že odhalení pachatele či právní spor může trvat i pár měsíců. Po celou dobu však poskytujeme pojištěnému maximální součinnost při řešení jeho pojistné události.

Děkujeme za rozhovor.

 

Česká UNIQA plánuje zavedení podobného produktu na začátku roku 2017. Jak uvedla tisková mluvčí Eva Svobodová: „Produkt bude obsahovat rozšíření krytí pro případ zneužití platební karty při úhradě přes internet, právní asistence při ochraně osobnosti v případě poškození pověsti na internetu nebo sociálních sítích, kontrola zabezpečení a správných bezpečnostních funkcí na uživatelských účtech a počítače nebo wi-fi připojení, obnova smazaných dat v případě napadení, vyhledání původu útoku, apod."

Zdroj: oPoistení.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články