V Německu existuje spousta pojišťovacích aplikací. Používají je lidé vůbec?


			V Německu existuje spousta pojišťovacích aplikací. Používají je lidé vůbec?
25.5.2023 Produkty, Zahraničí

Němci mají v průměru šest různých pojištění. A to velmi často u různých pojišťovacích ústavů. K přehledu nad vlastními pojistnými smlouvami proto existuje v Německu mnoho nabídek, kterými lze podpořit vlastní správu pojištění. Ale jsou pro zákazníky známé a využívají je v praxi?

Jak jsou známí poskytovatelé aplikací? Jaké aplikace jsou používány pro jaké účely a jak jsou s jejich funkcionalitami uživatelé spokojeni? Tyto a další otázky měla za úkol zodpovědět studie agentury psyma na on-line panelu reprezentativního vzorku německého obyvatelstva ve věku 18 až 69 let. Anketa proběhla loni v období od ledna do září. Celkem bylo posbíráno 2 096 odpovědí.


Mohlo by vás zajímat: Jiří Běťák: Slavia má pro motoristy jarní překvapení


Jen asi desetina německé populace využívá některou aplikaci na pojištění, aby s její pomocí spravovala případně optimalizovala své pojistné smlouvy. Trh je přitom velmi veliký a existuje celá řada poskytovatelů. Ti v reklamách slibují, že díky aplikacím lze uspořit hodně peněz cestou optimalizace pojištění a současně získat lepší přehled o platných pojistných smlouvách.

Otázka 1: Znáte a využíváte funkcionality, pomocí nichž může člověk spravovat všechna pojištění v rámci jedné aplikace?

S odstupem je nejznámější aplikace Clark. Tu zná více než 40 % německých respondentů, jenomže pouze 5 % současně uvedlo, že ji také osobně aktivně využívá. Další nabídky značek Asuro, Wefox a Feelix byly využívány vždy po 3 % oslovených. Jejich znalost překročila vždy jen lehce hranici 10 %.

Otázka 2: Jak jste spokojeni celkově s aplikací na pojištění?

77 % uživatelů aplikace Clark jsou (velmi) spokojeni. Stupeň spokojenosti uživatelů u Clark je o něco vyšší než u uživatelů jiných pojistných aplikací, nicméně i tak je všeobecně spokojenost vysoká nad 65 % i u dalších specializovaných aplikací.

Otázka 3: Jak často používáte Vaši aplikaci pro některý z následujících druhů servisu?

Nejčastěji jsou využívány aplikace k tomu, aby měl dotyčný klient přehled o svých platných pojistných krytích a aby rozuměl tomu, jaká pojištění potřebuje. Nová pojištění jsou však přímo přes aplikace sjednávána spíše řidčeji.


Mohlo by vás zajímat: Deloitte: Zaměstnanci vykonávají práci mimo svou definovanou pozici


Otázka 4: Jak hodnotíte Vaši aplikaci s ohledem na následující aspekty?

Respondenti byli vyzvání, aby se vyjádřili k přehledu o smlouvách, obsluze aplikace, technické úrovni ovládání, designu, strukturování a dostatečnosti poskytovaných informací. Obecně jsou uživatelé (velmi) spokojeni s jimi zvolenou aplikací. Poskytuje jim dobrý přehled a její obsluha je jednoduchá. Asuro je však s ohledem na přehlednost, technické ovládání a dostatečnost informací hodnocena o něco hůře než Clark a Wefox.

Otázka 5: Proč k podpoře svých pojištění nepoužíváte žádnou specializovanou aplikaci (např. Clark)?

Studie zkoumala, jaký poměr mají účastníci ankety k aplikacím a proč takovou vymoženost aktuálně nevyužívají. Bezmála polovina z nich odpověděla, že se doposud nezabývali dostatečně takovým druhem aplikace (46 %). 4 z 10 jsou přesvědčeni, že nepotřebují podporu podobnou aplikací (38 %). Zhruba čtvrtina důvěřuje živým bytostem – upřednostňují makléře před aplikací (24 %), a konečně desetina prohlásila, že nemá čas spravovat svá pojištění prostřednictvím aplikace (11 %).

Poté, co bylo těm, kdo produkt neznali, jeho funkce vysvětlena, byli dotázáni, do jaké míry by v budoucnu využití takové aplikace přicházelo do úvahy. A zde se ukázal jen celkově relativně nízký potenciál: pouze 14 % by takovou aplikaci v budoucnu (velmi) pravděpodobně vyzkoušelo. Zde je ale poměrně velká diferenciace podle různých skupin respondentů. Osoby s vyšším příjmem a odpovídajícím zpravidla větším počtem pojistných krytí různého druhu jsou spíše připraveny takovou aplikaci otestovat. Také mladší věkové skupiny do 40 let, obecně otevřenější digitálním službám, vykázaly podstatně vyšší připravenost v budoucnu takovou aplikaci vyzkoušet.


Mohlo by vás zajímat: Zajímavost: Jak funguje švédský důchodový systém?


Otázka 7: Proč byste takovou aplikaci na pojištění pravděpodobně nevyužili?

U dotazů na důvody, proč někteří nechtějí zkusit aplikaci ani v budoucnu, padaly nejčastější reakce, že nemají potřebu nebo zájem. Další argumenty „proti“ eventuálnímu použití aplikace se týkaly bezpečnosti dat a také upřednostnění osobního kontaktu s makléřem, případně si dotyční pro správu pojištění „vystačí“ sami. Právě má-li respondent jen málo pojistných smluv, nevidí nezbytnost využít aplikaci, případně by mu to nepřineslo žádné ulehčení práce.

Otázka 8: Jaká očekávání máte z využití takové aplikace na pojištění?

Očekávání těch, kdo aplikace na správu pojištění neznali, se z velké části kryjí s oblastmi, kde aktuální aplikace poskytují servis: chtěli by především dobrý přehled o pojistných smlouvách. Navíc očekávají vedle optimalizace stávajících krytí i snadnou možnost přestupu mezi pojišťovnami, případně sjednání nových pojištění.


Mohlo by vás zajímat: Jiří Vokřínek: Umělá inteligence nám nerozumí


Závěr

V současné době aplikace tohoto druhu využívá jen málo Němců. Překážkami jsou zejména malá znalost takových aplikací, a také tkví v malé potřebě a zájmu o ně. Část populace má obavy o datovou bezpečnost anebo preferuje osobní kontakty s poradcem. Vyšší znalost aplikací na pojištění by mohla zvýšit jejich využití, protože mezi těmi, kdo je doposud neznali, jsou potenciální cílové skupiny mezi mladšími věkovými kategoriemi a vysokopříjmovými osobami.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články