Pojistný trh po 3. čtvrtletí – neefektivní růst


			Pojistný trh po 3. čtvrtletí – neefektivní růst
7.11.2014 Pojistný trh

Na konci října zveřejnila ČAP výsledky pojistného trhu potřech čtvrtletích roku 2014. Po jejich přepočtení na bázi neredukovaného pojistného (jednorázově placené pojistné je započteno v plné výši) může pohled na ně svádět k přesvědčení, že už konečně došlo k toužebně očekávanému obratu a po období poklesů a stagnace tu máme opět nadějný a setrvalý růst. Čistě „aritmeticky“ to tak skutečně je, ovšem podrobnější pohled a zamyšlení se nad souvislostmi naši radost dost výrazně mírní.

Za první tři čtvrtletí roku 2014 bylo dosaženo celkového objemu pojistného ve výši 105,9mld Kč, což je meziročně o téměř 3% více. Růst je přitom tažený především jednorázově placeným pojistným (tzv. jednorázy) a přispělo k němu i povinné ručení. Naopak jej mírně brzdilo běžně placené pojistné v životním pojištění. Po 3. čtvrtletí se takéo něco více vyrovnal souboj o pozici lídra. Česká pojišťovna sice svoje postavení udržela, ale její největší konkurent – Kooperativa – zkrátila svoji ztrátu o více než polovinu a zaostává tak už „jen“ o 1,8 mld. Trojkou trhu je opět Allianz, která uspěla v souboji o tuto pozici s Komerční pojišťovnou.

Neživotní pojištění také rostlo. Objem téměř 52,8mld Kč znamená navýšení o 1,8% oproti stejnému období roku 2013. Napozici lídra je stejně jako v pololetí Česká pojišťovna následovaná Kooperativou. Nicméně i v tomto případě došlo k snížení odstupu mezi oběma konkurenty. Pozici tradiční „trojky“bezpečně obhájila Allianz.

Po letech propadů vypadá velmi nadějně vývoj v povinném ručení. Zdání bohužel klame. Zaznamenali jsme sice růst o 4,3%, když bylo dosaženo objemu 15,2 mld. Kč pojistného, ale toto navýšení objemu pojistného není zdaleka dostatečné. Po očištění způsobené vlivem rostoucího počtu smluv o 3,2%, totiž získáme reálný růst jen o 1,1%, což ani zdaleka nepostačuje na naplnění odvodové povinnosti do fondu zábrany (3%), na pokrytí navýšení škod z titulu nutnosti platit výjezdy hasičů k dopravním nehodám (1%) a o dopadu Občanského zákoníku ani nemluvě. Když k tomu přidáme, že povinné ručení skončilo ztrátou i v roce 2013, je zřejmé, že tento produktbude nadále ve vážných problémech.Pojišťovny sice opakovaněavizují růst sazeb, ale pokud k němu opravdu přistoupí, je zpravidla hluboko pod potřebnou úrovní. Ještě doplňme, že v této oblasti je stále nejsilnější Česká pojišťovna před Kooperativou a ČPP.

K výraznému zlepšení situace letos nejspíš nedojde ani v havarijním pojištění. Bylo dosaženo 10,9 mld. Kč pojistného, což je o 0,8% meziročně více. Ovšem počet smluv rostl mnohem výraznějším tempem (asi o 4%). To znamená, že se snižuje průměrné pojistné a také to, že optický růst objemu pojistného ani v tomto případě neznamená zlepšení situace. Došlo naopak k jejímu dalšímu zhoršení. Stále se tak nepříznivě projevuje poměrně úzká vazba výše pojistného na pořizovací cenu vozidel. Pozici „jedničky“ v této oblasti získala na konci roku 2013 Kooperativa a od té doby ji drží. Za ní následuje Česká pojišťovna a Allianz.

V pojištění podnikatelů jsme zaznamenali mírný růst, když bylo dosaženo14,4 mld. Kč pojistného, což je meziročně o 0,6% více.Tento růst však téměř přesně odpovídá navýšení počtu smluv (o 0,5%). Přestože v podnikatelských pojištěních nelze tak jednoduše usuzovat na kvalitu pojistného krytí z pouhého průměrného pojistného, je zřejmé, že ani v této oblasti se situacene zlepšuje. V podnikatelském pojištění je tradičně velmi silná Kooperativa. Ani tentokrát tomu nebylo jinak. S mírným odstupem ji následuje Česká pojišťovna, s velkým pak Allianz.

Výsledky životní pojištění jsou už od počátku roku výrazně ovlivněny opětovným prudkým růstem jednorázů. Celkově bylo dosaženo 53,1mldKč pojistného, což je meziročně o 4,2% více. Nejvíce se na tomto růstu podílela Komerční pojišťovna, která se díky tomu stala už po prvním čtvrtletí novou „jedničkou“ trhu. Za ní následují Pojišťovna České spořitelny a Česká pojišťovna. Situace je však poměrně vyrovnaná a tak může na pozici lídra trhu brzy dosáhnout kterýkoliv z pronásledovatelů současné „jedničky“ a není ani vyloučeno, že se lídrem nakonec stane v tuto chvíli čtvrtá Kooperativa.

Běžně placené pojistné zaznamenalo po letech růstu mírný pokles o 0,4%, když bylo dosaženo 32,5 mld. Kč pojistného. Trh tak pokračoval ve stejném trendu od počátku roku. Došlo také k poklesu počtu smluv o 3,4%. To zároveň znamená, že průměrné pojistné roste a klientijsou tak pojištěni o něco lépe. Vycházíme přitom z předpokladu, že právě běžně placené pojistné obsahuje rizikovou složku vyšší, než jen symbolickou. Nejvíce běžně placeného pojistného získala Česká pojišťovna před Kooperativou a Pojišťovnou České spořitelny.

Jednorázy byly dlouhodobě doménou bankopojišťoven. Teď je však postupně opouštějí a naopak se jim začínají více věnovat i ostatní pojišťovny. To ostatně dokládá i žebříček nejúspěšnějších podle objemu pojistného. Lídrem je Komerční pojišťovna následovaná Pojišťovnou České spořitelny a první „nebankopojišťovnou“ Kooperativou. Celkový objem jednorázů za tři čtvrtletí roku 2014 byl 20,6 miliardy Kč, což je 12,6% více než v roce 2013. Oproti předchozímu průběhu roku tak růst zpomalil. Zajímavostí je, že v podstatě celé navýšení objemu pojistného připadá jen na Komerční pojišťovnu. Zbytek zaznamenal celkovou stagnaci, přičemž některé pojišťovny rostly, ovšem tento vývoj byl kompenzován poklesem jiných.

Výsledky za tři čtvrtletí již vytvářejí poměrně jasný obrázek o tom, jaký bude vývoj za celý rok. Na jeho začátku jsme předpovídali, že růst bude postupně zpomalovat a skutečný vývoj nám dal za pravdu (v 1. čtvrtletí růst o 4,6%, nyní o 3%). Potvrdila se také prognóza, že růst v povinném ručení se postupně ukáže jako nedostatečný. Již nyní je zřejmé, že tomu tak bude i poté, až budeme mít k dispozici výsledky za celý rok. Situace se nejspíš dramaticky nezlepší ani v havarijním pojištění, a ani v pojištění podnikatelů. Odhadli jsme i zpomalení růstu v životním pojištění vzhledem k velkému vlivu jednorázů a jejich nárazovému působení na vývoj trhu. Jediné, co nebylo zřejmé, jaký bude mít toto zpomalení dopad na celý trh životního pojištění. Když jsme na začátku roku nepředpokládali ani zásadní růst v běžně placeném pojistném, doufali jsme, že bychom se přeci jen mohli mýlit. Bohužel se to nestalo.

Je také vysoce pravděpodobné, že lídrem celkového trhu zůstane na konci roku Česká pojišťovna. Stejnou pozici obsadí nejspíš i v neživotním pojištění, ovšem v životním je situace velmi vyrovnaná a jsou hned tři možní kandidáti na tuto pozici.

Kateřina Lhotská, expert pro pojišťovací sektor, oddělení poradenství pro finanční instituce společnosti EY

Zdroj: Kateřina Lhotská, EY

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články